JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  34 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการทั่วไปร้านอาหาร (GM)
- วางแผนและดำเนินการบริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลคุณภาพอาหาร สินค้าและ Supplier ให้ได้มาตรฐาน - มีส่วนร่วมในการในการประมาณยอดขาย ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับการข...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
2 . วิศวกรไฟฟ้า
• สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้แก่พนักงานขายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง • เดินทางติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอและสำรวจหน้างานเมื่อได้รับร้องขอ • จัดทำแบบไฟฟ้าและรายการประมาณกา...

SET Tech Innovation Co.,Ltd.
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
18 Jul 19
3 . วิศวกรไฟฟ้า-ออกแบบรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน ประจำอพาร์ตเม้นท์รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้าที่มาดูห้องเช่า พร้อมทั้งพาชมห้องพัก และสามารถทำให้ลูกค้าจองห้องพักและทำสัญญาเช่าห้องพักได้ 2. รับแจ้งประสานงานเรื่องซ่อมบำรุงห้องพักระหว่างลุูกค้าและช่างซ่อมบำรุงเพื่อให้เข้าดำเนินกา...

บริษัท กู๊ดโฮม เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
5 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. คีย์ข้อมูล 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
6 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, เงินรางวัล,โบนัสประจำปี, สัมมนาประจำปี
18 Jul 19
7 . Business Analyst
วิเคราะห์ภาพธุรกิจ สินค้า ตลาด ราคา และคู่แข่ง วางแผน วาง workflow ให้ operation มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ project business management จัดทำ Research จัดทำ Marketing Plan ตามความต้องการของลูกค้า

TS Corp Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
8 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
18 Jul 19
9 . Sales IT , พนักงานขายเครื่องมือช่างรับสมัครด่วน !
ดูแลลูกค้าราชการ หรือ เอกชน ทำใบเสนอราคา หาลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเก่าของ บริษัทฯ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

บริษัท ซิสเต็มส์ พี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Trade)
1.กำหนด และสร้างช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ในช่องทาง modern trade 2.ให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างรูปแบบ model การผลักดันสินค้ารูปแบบใหม่ นำไปสู่การเพิ่มยอดขาย 3.คัดเลือกสินค้...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง/รามอินทรา/บางนา)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ (ประปา,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) - ออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว สำหรับงานซ่อมบำรุงให้กับสาขาอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ Internal Audit
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3. ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบ และแก้ไขปัญหา

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ขายพื้นที่) เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา -ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าเรื่องการออกสัญญาเช่า และการติดตามการชำระเงินค่าเช่าตามที่กำหนด -อำนวยความสะดวกให้แก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
14 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน/ธุรการ
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
17 Jul 19
15 . พนักงานต้อนรับรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง 2. บริหารจัดการลำดับคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในแต่ละวัน 3. สร้างทีมต้อนรับที่เข้มแข็ง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า First Impre...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
4 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
17 Jul 19
16 . พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล /NA Supplyรับสมัครด่วน !
- ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร - งานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด - สามารถเข้างานอยู่ OPD และ IPD ได้ - พนักงานผู้ช่วยพยาบาลงานด้าน supply รู้อุปกรณ์แพทย์พอสังเขป มีใจรักงาน ขยัน อดทด *ต้องกา...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
17 Jul 19

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
5 อัตรา
17 Jul 19

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
17 Jul 19

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
20 . วิสัญญีพยาบาล/พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในห้องผ่าตัดรับสมัครด่วน !
ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร ผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด (ศัลยกรรม) งานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามปรสบการณ์
17 Jul 19
  34 Positions      
Sort By 
Disability Jobs