JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร,ช่างเทคนิคออกแบบเขียนแบบงานสร้างเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ออกแบบเขียนแบบสร้างเครื่องจักร jig fixture ใช้ โปรแกรม 3D , SOLIDWORK / UG

บริษัท ซีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ / โบนัส
22 Jul 19
2 . iOS&Android Developerรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งาน iOS/Addroid 2.ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบ 3.วิเคราะห์ ศึกษา การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา 4.ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒน...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
3 . วิศวกรไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า
• ควบคุมดูแลงานติดตั้งและงานทดสอบของโครงการต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. (Renovate relay protection, Renovate CSCS project) • ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบป้องกัน (Relay Protection) ภายในสถานีไฟฟ้า ...

Energy Automation Co., Ltd.
5 Position
19 Jul 19
4 . พนักงานร้านอาหาร IKEA (Part-Time)
- ดูแลพื้นที่ห้องอาหารอิเกียให้สะอาด และพร้อมบริการลูกค้าเสมอ - สามารถเรียนรู้ และให้ความสนับสนุนหน่วยงานภายใน เช่น แผนกครัว แผนกร้านอาหาร (HEM) และ SFM& Bistro - สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความส...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
Salary 64 บาทต่อชั่วโมง
19 Jul 19
5 . พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง (Part Time)
- บริหารจัดการสินค้า เช่น การเติมสินค้า, หยิบสินค้าจากคลังสินค้า - ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น แฮนด์ลิฟท์ - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า - ดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงสามารถใ...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
19 Jul 19
6 . พนักงานสนับสนุนการขาย (Part Time)
- ดูแลพื้นที่การขาย - ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า - ดำเนินตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้า

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
19 Jul 19
7 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
รับส่งเอกสาร บริษัทและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 9,750 บาท+ค่านำมันรถ+ค่าสึกหรอหรือตามที่ตกลง
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดเตรียมเอกสาร ,ประสานงานกับทีมงานและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา ด่วน
Salary 10,000 บาท หรือตามที่ตกลง (วุฒิการศึกษา,ประสบการณ์)
18 Jul 19
9 . Architect / สถาปนิก
- ออกแบบ เขียนแบบและอ่านแบบ Auto cad , Sketch up ,3D MAX - เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้

บริษัท ครีเอท อินทีเรีย 99 จำกัด
2-3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ทำความสะอาดประจำออฟฟิต - รีดผ้าทั่วไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท พี เอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้งบริษัท/ตามตกลง
18 Jul 19
11 . Sales Executive
1. กำหนดเป้าหมายการขายร่วมกับทีมงาน วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมาย 2. สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า 3. จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ หาลูกค้ารายใหม...

บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จำกัด
Salary ตามประสบการณ์ + คอมมิชชั่น
16 Jul 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs