JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  77 Positions      
Sort By 

บริษัท ดีไซน์ เอ็ม จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
22 Jul 19
2 . Graphic Designer
- สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า - ออกแบบและพัฒนางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ออกแบบ โบรชัวส์ แค๊ตตาล๊อก และสื่...

LSX Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
3 . Community Builder
1. ประสานงานภายในและภายนอก 2. ออกแบบและคิดกิจกรรมภายใน 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. จัดทำรายงานสรุปด้านต่างๆ 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 Jul 19
4 . ผู้ช่วยครัว
-จัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ -ช่วยทำอาหารให้ได้คุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด -ล้างภาชนะ ทำความสะอาดภายในครัวให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . Business Development (Real Estate)
• หารายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Lead) ที่สามารถนำไปสู่การเจรจา ซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ • ให้คำปรึกษาเรื่องสภาพตลาด ราคา และสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยกับลูกค้า • วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจ...

New Dimension Co.,LTD
2 Position
Salary 25,000 - 35,000 บาท
22 Jul 19
6 . Account Manager
• ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจด้านการตลาดและโฆษณาออนไลน์ • พัฒนาแผนงานธุรกิจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ • ทำงานร่วมกับทีมในรูปแบบ Project Mode โดยพัฒน...

New Dimension Co.,LTD
2 Position
Salary 35,000 - 50,000 บาท
22 Jul 19
7 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านแถวถนนศรีนครินทร์มาทองหล่อ ขับออกต่างจังหวัดบางเป็นบางครั้ง - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 + OT
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
Marketing Officer 1.คิดและดำเนินงานทางการตลาดร่วมกับทีม 2.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ Call Centerรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานทันตกรรม - ทำนัดหมายการรักษา - โทรคอนเฟิร์มนัดคนไข้และทันตแพทย์ - งานเวชระเบียน - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
10 อัตรา
Salary 11,000 - 12,000 หรือตามตกลง
22 Jul 19
10 . Sales
1.Find new customers 2.Take care of old customers 3.Drive to meet customers in upcountry as a Chonbury, Ayutthaya, and around BKK

D Bright Co., Ltd. / บริษัท ดี ไบรท์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000+Commission
22 Jul 19
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำวางบิล ยื่นเอกสารสรรพากร และอื่นๆ

บริษัท เค แอนด์ ยู ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
13 . Sales Representative
บริษัท ผิง ไท่ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ - หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นตัวแทนซื้อ,ขาย,ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

Pingtai Holdings Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000-25,000 + ค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
22 Jul 19

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
22 Jul 19
16 . Front Officer (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
1.ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและชื่อขององค์กรของผู้มาติดต่อ แล้วประสานงานให้ตาม ความประสงค์ของผู้มาติดต่อ  ทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000- 20,000
22 Jul 19
17 . HR MANAGER
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขชองธุรกิขจเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงเข้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
19 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน!
- รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคั...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 บาท
22 Jul 19
20 . สมุห์บัญชี (Chief Accountant)
งานที่รับผิดชอบหลัก( Key Responsibilities) ดูแลการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี,กฏหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี กำกับดูแลงานของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบ...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  77 Positions      
Sort By 
Disability Jobs