JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  59 Positions      
Sort By 
1 . Sales Coordinator (export department)
**งานส่วนติดต่อลูกค้าและทำเอกสารเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ** - เตรียมเอกสารส่งออกสินค้าให้ลูกค้า ออก quotations, performa invoices, oustandings และอื่นๆ - ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้าต่างประเท...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000
21 Jul 19
2 . เซลล์โมเดิร์นเทรด modern trade sales executive
- มีประวัติการทำงานด้านโมเดิร์นเทรด 1 ปีขึ้นไป - ดูแลยอดขายจากลูกค้ากลุ่ม modern trade ให้เป็นไปตามเป้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการข...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 หรือตามประสบการณ์
21 Jul 19
3 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
21 Jul 19
4 . วิศวกร (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริห...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
21 Jul 19

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary 42บาท/ชั่วโมง-10,700บาท
20 Jul 19
6 . พนักงานขายหน้าร้าน/ แคชเชียร์(ประจำ สาขารังสิต,สาขาเจเจมอลล,สาขาพุทธมณฑล สาย4 )รับสมัครด่วน !
1.บริการลูกค้าหน้าร้าน 2.รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน 3.จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
19 Jul 19
7 . วิศวกรออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อม
ออกแบบ และให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
8 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร ไดแก่ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ (เครื่องกล)

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสรางของบริษัท
19 Jul 19
9 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า / เครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร - งาน PM และ CM - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 20,000
19 Jul 19
10 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000- 30,000
19 Jul 19
11 . ช่างเทคนิคโยธา (ประจำเขตหนองแขม)รับสมัครด่วน !
-ดูแล ควบคุม ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย -ดูแลงานคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อรวบรวม -ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมเป็นระยะ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ลงบันทึก -เตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง -ปฏิ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
4 Position
Salary รายได้ 22,000++
19 Jul 19
12 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุง รักษา ระบบไฟฟ้า ควบคุมเครื่องจักร - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าก่อนรับมอบงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 ++
19 Jul 19
13 . Project Manager Assistant (ผู้ช่วย PM)
Position Responsibilities: - Assist Project Manager(PM) on Security Assessment Project - Assist PM when defining the scope of the project in collaboration with related team and senior management. -...

บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 25,000 or negotiable
19 Jul 19
14 . Sales Executive
Salary and Benefit: • Direct Sale commission • Petrol allowance and vehicle depreciation benefit available as appropriate • Bonus

บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 Jul 19
15 . Senior iOS Developer รับสมัครด่วน !
Responsibilities  - Develop apps to improve and add new features. Working closely with Product  Manager, UX / UI Designer, Web Frontend / Backend team. And may include other  teams such as Marketing,...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
19 Jul 19
16 . Frontend Web Developer
- Web Development in the Frontend Website  - Quality control of the code to a good quality. Works correctly. Tested and easy to  care. Flexibility and future changes well. 

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
19 Jul 19
17 . Sales Coordinator (Online)Urgently Required !
- Coordinate with sale and customer - Support sales executive and report to sale manager - Coordinate with any other related parties

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
18 . Account Executive / Sale (Online)
- Expand new prospects and business opportunities for the company - Maintain business relationship with potential and existing clients - Responsible for all sales activities including reply/response...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
19 Jul 19
19 . Digital Art Director
– รับผิดชอบงานออกแบบ Digital Campaign ต่างๆ (เช่น Facebook Campaign, Rich Media Banners, Website, Landing Page) – นำบรีฟ Creative idea ที่ได้รับไปต่อยอดให้เห็นภาพ และวาง Mockup เพื่อนำเสนอ – สร้างสร...

360 Innovative Co., Ltd
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
20 . วิศวกรงานระบบ(M&E)
1.ดูแล ควบคุมและติดตามงานระบบปรับอากาศ,ประปา และไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ 3.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น ส่วนงานราชการ 4.ปฏิบัติงานอื่...

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  59 Positions      
Sort By 
Disability Jobs