JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายผลิตและแพ็คกิ้งรับสมัครด่วน !
- เคลือบงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรือวัสดุอื่นๆ - ตัดชิ้นงาน - ติดสติ๊กเกอร์บนวัสดุ - เจาะตาไก่ชิ้นงาน - ติดเทปกาวบนชิ้นงาน - นับจำนวน - บรรจุลงหีบห่อ

บริษัท อิมแพคท์ พรินท์ติ้ง จำกัด
2 Position
Salary 12,000
18 Jul 19
2 . พนักงานกรอกข้อมูล (Key-in Analysis)
- รับผิดชอบการกรอกข้อมูลโฆษณา เพลงหรืออื่นๆ ลงระบบคอมพิวเตอร์ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00น.(สามารถยืดหยุ่นเวลาได้) - มีเบี้ยขยันทุกเดือน

Digital Associates Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary 9,900 บาทขึ้นไป++
18 Jul 19
3 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี
รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบบัญชี และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสอบบัญชี ยูเนี่ยนคอนซัลแทนต์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . พนักงานขายหน้าร้าน/ แคชเชียร์(ประจำ สาขารังสิต,สาขาเจเจมอลล,สาขาพุทธมณฑล สาย4 )รับสมัครด่วน !
1.บริการลูกค้าหน้าร้าน 2.รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน 3.จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
18 Jul 19
5 . ประชาสัมพันธ์ (PR) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบประสานงานกับสื่อมวลชนทุกสาขา วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 2. ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คิดประเด็นทำข่าว ประเด็นสัมภาษณ์ เขียนข่าว สกรู๊ป บทความ ตัววิ่ง ข้อความประชาสัมพันธ์ ถ...

บริษัท โอเคแมส จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-22,000
18 Jul 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด (Product & Marketing)
1) วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด เพื่อวางแผนการตลาด,กำหนดกลุ่มสินค้า, กำหนดทิศทางการขาย, การส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า 2) วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) วางแผนการเลือกใช...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
7 . ประสานงานการตลาด
- จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายการตลาด - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - บันทึกรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ - ดูแลต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อกับฝ่ายการตล...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสะพานควาย/เพลินจิต)
- จัดทำรายงาน บันทึกข้อมูลต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายในภายนอก เดินเอกสารไปยังฝ่ายต่างๆ - ต้อนรับ/ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ - งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
9 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
-ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน ออฟฟิต บริเวณภายในห้องทำงาน พื้นที่โดยรอบ ทำความสะอาดห้องน้ำ -เสริฟน้ำลูกค้า (เป็นครั้งคราว) -ช่วยงานในกรณีบริษัทจัดงานเลี้ยงต่างๆ -อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
10 . Telesales (เงินเดือน+Incentive)
- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้านำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัททางโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา, ทำเอกสารบันทึกการขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างวิศวกรขายกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและนัดหมาย - สรุปรายงานการการเ...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-20,000 บาท + Incentive + เบี้ยขยัน
17 Jul 19
11 . เลขานุการผู้บริหาร/ประสานงาน
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน + เบี้ยขยัน
17 Jul 19
12 . ERP Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแล แก้ไขปัญหาระบบ ERP,ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือ MIS -ดูแลงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jul 19
13 . ผู้จัดการงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางแผน,ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - บริหารจัดการงานก่อสร้าง,ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบริษัทฯ - ติดตามงาน ดูแลซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาต่า...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Jul 19
14 . Product Engineer (Team CCTV)รับสมัครด่วน !
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย - ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน - แก้ไขปัญหาและส...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บ.+เบี้ยขยัน+Incentive
17 Jul 19
15 . Sales Engineer / Field Sales
- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินค้า,เพิ่มยอดขาย,สร้างความสนิทสนม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ - หาแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้นให้...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-22,000 บ. + Insentive + ค่าน้ำมัน,ค่าเสื่อม(หากใช้รถตนเอง)
17 Jul 19
16 . พนักงานบัญชี
1. ออก INVOICE และใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย 3.วางบิล 4.สรุปค่าใช้จ่ายตามรอบบัญชี 5.ทำรายงาน วัตถุดิบ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด
1 Position
Salary 14,000-16,000
17 Jul 19
17 . ผู้จัดการฝึกหัด
1.รับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆของร้านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท 2.สอนงาน,ควบคุมดูแลพนักงาน 3.ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตา...

บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
20 Position
Salary 15,000 บาท
16 Jul 19
18 . ธุรการ ประจำร้าน
1.ดูแลเอกสาร เพื่อส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี 2.จัดทำใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ 3.บันทึกรับ จ่าย ประจำร้าน 4.ประสานงาน กับ ฝ่ายขาย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

M S NATURAL DESIGN Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary เริ่มต้น 17,500บาท หรือ ตามความสามารถ ประกันสังคม
16 Jul 19
19 . พนักงานขาย ประจำโชว์รูม
- ต้อนรับลูกค้า ประจำโชว์รูม แนะนำสินค้า - จัดทำใบเสนอราคา - ประสานงานในการนัดหมายจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด - บันทึกข้อมูลการขายและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

M S NATURAL DESIGN Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary เริ่มต้น 17,500 บาท หรือตามตกลง คอมมิชชั่น ประกันสังคม
16 Jul 19
20 . ออกแบบภายใน
ออกแบบงาน Booth-Exhibition และงานตกแต่งภายใน ใช้โปรแกรม 3D และ 2D ได้เป็นอย่างดี เช่น Skrtch Up, 3Dmax, Photoshop, Illustrator, อื่นๆ คุยงานและประสานงานออกแบบและผลิตชิ้นงานได้ ควบคุมดูแลงานติดตั้ง ...

บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 บาท
15 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs