JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  420 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหาร (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้บริหาร/ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ ได้มีการสั่งงาน - จัดการ และดูแลตารางงานของผู้บริหาร - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลอื่นๆทั้งภายใน-ภายนอก(ไทย-ต่าง...

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000.-
17 Jul 19
2 . ช่างยนต์ / ช่างยนต์ Mobile (ด่วนมาก!!)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามที่ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ / หัวหน้างาน ได้มีการสั่งงาน -สามารถตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรถยนต์-เครื่องยนต์เบื้องต้นได้ -มีความรู้เรื่องระบบรถยนต์ อุปกรณ์ช่างและ สามารถเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ได้ -ตรวจเ...

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 18,000 บาท
17 Jul 19
3 . ธุรการฝ่ายประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติตามคำสั่ง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ หรือหัวหน้างาน ได้มีการสั่งงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร - ดูแลเอกสารจัดทำแฟ้ม ติดตาม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร...

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000.-
17 Jul 19
4 . วิศวกรพัฒนาโครงการ
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร -ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
17 Jul 19
5 . นักวิทยาการข้อมูล
- ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร - การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ วางแผน หรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ - การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงเ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
17 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร -ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การตลาด และนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ ของบริษัท...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
17 Jul 19
8 . บัญชี
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสำนักงาน ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการยื่นแบบรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานภาษีอื่นๆ 2. จัดทำรายงานรายรับ–รายจ่าย...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
2 Position
Salary เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
9 . ช่างประจำอาคาร
1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีความสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด 3.ดูแล...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
Salary 14,500 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
10 . Customer Service (Grand Mercure Asoke Residence)
1.บริการลูกค้าชาวต่างชาติให้ข้อมูลต่างๆและคอยอำนวยความสะดวก 2.จัดเตรียมเอกสาร ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆและติดต่อประสานงานกับ Agent 4.มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานในการท...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
3 Position
Salary 29K-30Kแล้วแต่ประสบการณ์ (ตามตกลง)
17 Jul 19
11 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีทั่วไป - บันทึกบัญชี รับ-จ่าย และ บันทึกเอกสารประเภทต่างๆ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์การทำงาน
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ • ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory • ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
17 Jul 19
13 . Software Testerรับสมัครด่วน !
• วางแผนการทดสอบระบบ, ออกแบบ test case • และ test procedure ให้กับ project ที่ได้รับมอบหมาย

Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
17 Jul 19
14 . Programmer JavaUrgently Required !
- Java/J2EE developers responsible for component design, development, unit testing, - Integration testing of web applications.

Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.
50ตำแหน่ง
Salary 25,000 THB - 55,000 THB
17 Jul 19
15 . Recruitment Officer (Urgently Required!!)
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศรับสมัครงานในช่องทางต่างๆ - คัดเลือกใบสมัคร ส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์ - นัดสัมภาษณ์ - ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
16 . Insurance Consultant (ประจำสาขาอิออนทั่วประเทศ)
1.นำเสนอการขายแบบประกันภัย ตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการภายใน สาขาอิออน เพื่อสร้างยอดขายประกันภัยให้แก่บริษัทฯ 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในสาขา รวมถึงลูกค้า เพื่อสามารถเพิ่มโอกาสในกา...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
30 อัตรา
Salary เงินเดือน + เบี้ยขยัน + Incentive
17 Jul 19
17 . New Business (Non Motor Insurance )
1. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 2. หาลูกค้าใหม่ 3. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
18 . Tele-sales ประกันรถยนต์รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านโทรศัพท์ (กรณีลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน) 2.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับลูกค้าต่ออาย...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
19 . Sales&Marketing Support for Japanese Customer(ผู้ประสานงานช่วยเหลือลูกค้าญี่ปุ่น
สนับสนุนทีมขายและการตลาดของเทคแคร์ในการดูแลลูกค้าญี่ปุ่น 1. เข้าถึงความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่นโดย - ให้ข้อมูลลูกค้าด้านสินค้า บริการ ขั้นตอนการทำงาน ผ่านสายรับเข้า ไลน์ อีเมล์ เฟสบุค อินสตราแรม ตลอ...

Take Care Salon Of Beauty
Salary แล้วแต่ตกลง
17 Jul 19
20 . IT Manager (must have Systen Analysis background)
1. Project Management (software development) 1.1 Get requirement from user 1.2 Analyzing system problems and solutions 1.3 Transform business requirement to technical solution 1.4 Follow u...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 60,000-80,000
17 Jul 19
  420 Positions      
Sort By 
Disability Jobs