JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  179 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา (ติด BTS พระโขนง)
- ให้คำปรึกษาในการดูแลผิวและแนะนำการรักษา - สนับสนุนการให้บริการทรีทเมนท์ผิวหน้า - รับผิดชอบและสนับสนุนเป้าหมายรวมของทีม - ดูแลความพร้อมของส่วนที่รับผิดชอบ

พุทธรักษา เอสเธติค
3 อัตรา
Salary 16,000 บาท ขึ้นไป
19 Jul 19
2 . Customer Service for Sales Department
- รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งสินค้า รับส่ง e-mail - ผู้ช่วย sales ในการประสานงานกับลูกค้า ทำใบเสนอราคา พิมพ์ report - จัดทำ presentation ของแผนกขาย เพื่อเสนอข้อมูลสินค้า - จัดเก็บเอกสารต...

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ประจำร้าน (Seagull Store สาขาแฟชั่น)
1. ดูแลร้านค้าภายในแบรนด์ Seagull ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 2. ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3. เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า 4. สรุปยอดขายและรายงานตรงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ทำงาน 6 วันต่อสัปดา...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Web Developer)รับสมัครด่วน !
- Back up files from website to local directories for instant recovery in case of problem. - ดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบที่รับผิดชอบ เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์และประเมินความต้องการของ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
1. ขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย (สุขุมวิท79 - สุขุมวิท 61) และตามที่ผู้บริหารต้องไป 2. ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ 7.00 - 19.00 น. 3. ดูแลรักษารถยนต์ 3 คัน สมัครด้วยตนเองทุกวัน ที่สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน 15,000+เงินพิเศษ 3,000 บาท+อื่นๆ
19 Jul 19
6 . พนักงาน PC (ประจำ Makro/The Mall)
1. จัดเรียงสินค้าให้ได้มาตรฐานห้าง 2. ติดตามและดูแลสต็อคสินค้าให้มีจำนวนพอเพียงต่อการขาย 3. รับและดูแล ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อมสินค้าหน้าร้าน

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+Commission
19 Jul 19
7 . Store Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า)รับสมัครด่วน !
1.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้า 3.งานบริหารจัดการสินค้า, สต๊อคสินค้าให้ลูกค้า และสินค้าคงคลัง 4.งานจัดเรียงสินค้าตามรูปแบบและวิธีการที่มาตรฐานกำหนด 5.บริหาร ควบคุม...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 Jul 19
8 . Product Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 Jul 19
9 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 Jul 19
10 . Key Account Executive (Modern Trade )รับสมัครด่วน !
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 Jul 19
11 . Export Sales Representative
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหลักต่างประเทศ กลุ่ม ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่า เป็นต้น 2.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า แก้ไข้ปัญหาและวางแผนธุรกิจร่วมกัน 3.รวบรวมและวิเคราะห...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . ผู้จัดการเขต (Sales Area Manager) ภาคเหนือและภาคอีสานรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ 2. ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย 3. บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale 4. แก้ปัญหาให้กับลูกค้าตรวจเยี่ยมลูกค้าใน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Trade Marketing Executive)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 Jul 19
15 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
19 Jul 19
16 . ผู้แทนขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Executive)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ช่องทาง Modern Trade) 2. วางแผนช่องทางการขาย ทั้งงบประมาณและการจัดหาพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่าย 3. นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหนายในท้องตลาดได้ 4. ต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
17 . ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
-ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการบริการตรวจรักษาพร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ -ติดต่อ ประสานงานระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ -จัดเตรียมงานเวชระเบียนตามม...

บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด (The Orthodontist Co.Ltd)
4 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
18 . ผู้ช่วยทันตแพทย์ (รับเฉพาะมีประสบการณ์ตรงสาย)รับสมัครด่วน !
- ช่วยงานทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ตามงานต่างๆ - ดูแลอุปกรณ์ในสาขา - ล้างเครื่องมือ ช่วยจัดการทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตแพทย์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด (The Orthodontist Co.Ltd)
4 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . Project Coordinator (Manager or Assistant) ***luxury exclusive condo***
1.Assist with coordination of various department meetings/Supplier / 2.Coordinate with partner companies to handle condominium projects 3.Meeting with partner company ( in English ) 4.Check project...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary NA
19 Jul 19
20 . แม่บ้านประจำโครงการสปา Let' Relax Spa รับสมัครด่วน !
1.ดูแล และทำความสะอาดพื้นที่โดยรวมภายในอาคารสถานที่ทั้งหมด ที่มีไว้ให้บริการ รวมถึง การดูแลสภาพพื้นใกล้เคียงที่อยู่บริเวณด้านนอกอาคาร 2.ทำความสะอาด และ ตรวจสอบห้องสปาที่ให้บริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนมาก
Salary วันละ 515 บาท (มีค่ากะสำหรับกะบ่าย)
19 Jul 19
  179 Positions      
Sort By 
Disability Jobs