JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,554 Positions      
Sort By 
1 . iOS / Android mobile app developer
Support และแก้ไขปัญหางานทางโปรแกรมกับลูกค้า และพัฒนา/แก้ไขปัญหาทางโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายของ Product หลักของบริษัท https://www.fastinspect.co

DREAMHATCH (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ (20,000 - 50,000)

23 Jul 19
2 . Estimate / QSรับสมัครด่วน !
1. จัดทำ B.O.Q.(Bill of Quantities) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน เบื้องต้น 2. จัดทำชุดราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง แบบบ้านใหม่นำเข้าระบบ 3. จัดทำ ราคาก่อนจอง และชุดราคาก่อนเซ็นสัญญา 4. คิดปริมาณง...

บริษัท ซีคอน จำกัด
5 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
3 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
-วางแผนการทำงานก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและแผนงาน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -งานอื่นๆ ตามที่ไ...

บริษัท ซีคอน จำกัด
10 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
4 . พนักงานขาย (รับเฉพาะผู้หญิง)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน - เสนอขายบ้าน - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบและสถาปัตยกรรม เพื่อแก้ไขแบบบ้านตามความประสงค์ของลูกค้า และปิดการขาย - มีโอกาสก้าวหน้าด้านรายได้สูงและตำแหน่ง

บริษัท ซีคอน จำกัด
10 อัตรา
Salary การันตีรายได้ไม่ต่ำไปกว่า 20,000 ต่อเดือน / ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
5 . Call Center Inbound(ด้านแอพพิเคชั่น)*ติดต่อตุ้ม0944931351,Line toom326
บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้า - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆจากแอพพลิเคชั่น -สามารถเข้ากะและทำเสาร์-อาทิตย์ได้ -สมัคร สัมภาษณ์ บอกผล เง...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
30 Position
Salary ฐานเงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
6 . Call Center Inbound (ด้านโมบาย)*ติดต่อตุ้ม0944931351,Line toom326
ลักษณะงาน - ตอบข้อมูลลูกค้า - ตอบคำถามประสานงานแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า - ตอบคำถามเกี่ยวกับโมบาย เปลี่ยนเครื่อง ยกเลิกบริการ - รับเรื่องร้องเรียน (ไม่ใช่งานขาย) - เงินเดือน+สวัสดิการ 1.เงิน15,00...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
20 Position
Salary 15,000 - 17,000 บาท++
22 Jul 19
7 . Kitchen Staff พนักงานครัว Full timeรับสมัครด่วน !
- เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป - มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมและพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม - รับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
50 อัตรา
Salary 14,500 - 22,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ) ไม่รวม โบนัสก่ะค่ำ 8 ชั่วโมง/100 บาท
22 Jul 19
8 . Translator พนักงานครัวภาษาจีน / บริการภาษาจีนรับสมัครด่วน !
- เป็นสื่อกลางสื่อสารและประสานงานลูกค้าชาวต่างชาติ, ผู้บริหารต่างชาติ, - ฝึกสอนพนักงานคนไทยคนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจาก...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
20 อัตรา
Salary 17,500 - 30,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ) ไม่รวม โบนัสก่ะค่ำ 8 ชั่วโมง/100 บาท
22 Jul 19
9 . Waiter/Waitress พนักงานบริการ Full timeรับสมัครด่วน !
ได้รับรางวัล บริษัทที่พนักงานมีความสุขที่สุด ในไต้หวัน - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป - มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมและพร้อมที่...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
80 อัตรา
Salary 14,500 - 22,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ) ไม่รวม โบนัสก่ะค่ำ 8 ชั่วโมง/100 บาท
22 Jul 19
10 . พิสูจน์อักษร (คอร์สเรียนออนไลน์) Urgently Required !
- ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพคอร์สเรียนออนไลน์ - รับเรื่องจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในการแก้ไขคุณภาพของคอร์สเรียนออนไลน์ - ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของเนื้อหา - หน้าที่อื่นๆตามมอบหมาย

TOPICA Edtech Group
2 Position
Salary 15,000-18,000 บาท (ต่อรองได้)
22 Jul 19
11 . Marketing co-ordinate income up to 25,000 BahtUrgently Required !
- สร้างสรรค์เนื้อหาโฆษณาผ่านสื่อ Social Media อาทิ Facebook Advertising, Line@ เพื่อเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์จากแขนงต่างๆมาทำงานร่วมกับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ,อาจารย์ผู้สอน และ ...

TOPICA Edtech Group
2 Position
Salary 15,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
22 Jul 19
12 . Legal officer Base salary up to 22,000 BathUrgently Required !
- Manage and Control document that according to legal process - Manage Visa and Work permit documents - Review and Edit draft contract - Co-ordinate with Government - Other Task up on request

TOPICA Edtech Group
2 Position
Salary 18,000-22,000 Baht
22 Jul 19
13 . ฝ่ายประสานงานลูกค้า รายได้รวม 27,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- นำเสนองานให้กับอาจารย์ภายนอก เพื่อให้อาจารย์มาร่วมงานกับ TOPICA - ประสานงานกับอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกการผลิต,หน่วยงานภายนอก,อาจารย์ ...

TOPICA Edtech Group
5 Position
Salary 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอร์สเรียนออนไลน์ รายได้รวม 50,000+++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
10 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
22 Jul 19
15 . งานขายคอร์สเรียน รายได้รวม 50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
10 Position
Salary 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)
22 Jul 19
16 . Digital Marketing (17,000-35,000บาท)Urgently Required !
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า โดยการสร้างแคมเปญผ่านสื่อ Social Media - สร้าง Content ให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วิจัยและพัฒนา เทรนด์การตลาดใหม่ๆ (Content MK,Re-targeting,AR techono...

TOPICA Edtech Group
10 Position
Salary 17,000-35,000 บาท (ต่อรองได้)
22 Jul 19
17 . การตลาดออนไลน์ฐานเงินเดือน 17,000-35,000บาท Urgently Required !
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า โดยการสร้างแคมเปญผ่านสื่อ Social Media - สร้าง Content ให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วิจัยและพัฒนา เทรนด์การตลาดใหม่ๆ (Content MK,Re-targeting,AR techono...

TOPICA Edtech Group
10 Position
Salary 17,000-35,000 บาท (ต่อรองได้)
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย Urgently Required !
-ดูแลและจัดการเอกสาร ตามแนวทางและกระบวนการทางกฎหมาย -ดูแลเอกสาร Visa และใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย(Work Permit) -ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ข้อตกลง รวมไปถึงแบบบันทึกถ้อยคำระหว่างบริษัทและพนักงาน ...

TOPICA Edtech Group
2 อัตรา
Salary 18,000-22,000 บาท
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Part-time)Urgently Required !
-งานธุรการทั่วไปอาทิเช่น ดูแลและจัดเตรียมเอกสารให้กรรมการบริษัทเซ็นต์ -ช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างแผนก -ตรวจเช็คให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามขั้นตอน -งานอื่นๆตามมอบหมาย

TOPICA Edtech Group
1 Position
Salary 75บาท/ชั่วโมง
22 Jul 19
20 . พนักงานขายรายได้รวม 30,000-50,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
10 Position
Salary 15,000-30,000 บาท (ต่อรองได้)
22 Jul 19
  1,554 Positions      
Sort By 
Disability Jobs