JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเชื่อม/ ช่างตัดพับโลหะ/ พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เชื่อมเหล็ก/สเตนเลสและประกอบติดตั้งหน้างาน - ตัดพับโลหะตัดแผ่นเหล็กและสเตนเลสตามขนาดของหน้างานที่สั่งผลิต - ดูแบบเป็นที่คุมเครื่องจักรตัด/พับ - พนักงานทั่วไป กรรมกรแบกหาม ลูกมือช่าง

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
30 อัตรา
Salary 300-600/วัน
19 Jul 19
2 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
3 . หัวหน้าสโตร์
- บริหารการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการจัดจ่ายและวางแผน - ติดตามวัตถุดิบให้เข้าอย่างเหมาะสมทันตามกำหนดเวลา - บริหารคนในทีมใ...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

UTEXTILE CO., LTD.
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
16 Jul 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการโรงงาน
- ติดตาม วางแผนกระบวนการผลิต และ งานซ่อมบำรุงรักษา - ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมต้นทุนในการผลิต - ประสานงานกับทีมช่าง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา - สรุปผลการปฏิบั...

บริษัท ส.แสงหัตถการ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Jul 19
6 . Programmer
ใช้เขียนภาษา Python, Haskell, Command Lisp, php

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1 อัตรา
15 Jul 19
7 . ช่างแอร์-ช่างเซอร์วิสรับสมัครด่วน !
1.บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ 2.ติดตั้ง ตรวจเช็ค 3.เก็บรายละเอียดงาน 4.ลงPM 5.มีไซด์งานประจำ สวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้ 1.ประกันสังคม 2.ชุดยูนิฟอร์ม 3.มีตรวจสุขภาพประจำปี 4.มีงานเลี้ยงรับร...

บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
1-2 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
12 Jul 19
8 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุมงานระบบ งานอาคารสูง และงานก่อสร้างอาคาร

บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
12 Jul 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs