JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  361 Positions      
Sort By 
1 . Kitchen Staff พนักงานครัว Full timeรับสมัครด่วน !
- เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป - มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมและพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม - รับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
50 อัตรา
Salary 14,500 - 22,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ) ไม่รวม โบนัสก่ะค่ำ 8 ชั่วโมง/100 บาท
22 Jul 19
2 . Translator พนักงานครัวภาษาจีน / บริการภาษาจีนรับสมัครด่วน !
- เป็นสื่อกลางสื่อสารและประสานงานลูกค้าชาวต่างชาติ, ผู้บริหารต่างชาติ, - ฝึกสอนพนักงานคนไทยคนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจาก...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
20 อัตรา
Salary 17,500 - 30,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ) ไม่รวม โบนัสก่ะค่ำ 8 ชั่วโมง/100 บาท
22 Jul 19
3 . Waiter/Waitress พนักงานบริการ Full timeรับสมัครด่วน !
ได้รับรางวัล บริษัทที่พนักงานมีความสุขที่สุด ในไต้หวัน - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป - มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมและพร้อมที่...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
80 อัตรา
Salary 14,500 - 22,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ) ไม่รวม โบนัสก่ะค่ำ 8 ชั่วโมง/100 บาท
22 Jul 19
4 . พนักงานทรีทเม้นท์:ช่างแว๊กซ์ ช่าวสักคิ้ว ช่างทำคิ้ว
พนักงานทรีทเม้นท์ - ร้าน Strip: ให้บริการลูกค้าด้านการกำจัดขน (waxing) - ร้าน Browhaus: ให้บริการลูกค้าด้านการจัดแต่งทรงคิ้ว - ให้บริการลูกค้าด้วยเทคนิคเฉพาะของทางร้านเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจส...

Strip & Browhaus โดย บริษัท อนันนิตา จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 20,000 - 40,000 บาท ตามวุฒิหรือตามประสบการณ์และหน้าที่
22 Jul 19
5 . ผู้ช่วยเลขานุการ
1.จัดทำรายงานการประชุม 2.นัดหมายการประชุม 3.จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส (ประกันภัย)
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 2.วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น และนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารและทีมงาน 3.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผู้บริโภ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
7 . Assistant Company Secretary / ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
•จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น •สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท •ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย •จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนการตลาด
1.เช็คเบี้ย แจ้งออกกรมธรรม์ 2.แจ้งงาน Home safe 3.รับสายลูกค้าเพื่อตอบคำถามลูกค้า 4.ประสานงานกับหน่อยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 5.งานเอกสารต่างๆ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
9 . ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเคลม) (สัญญาจ้างรายปี)
1.ตรวจสอบรายงานจากบริษัทสำรวจภัย 2.เจรจาโน้มน้าวลูกค้า, เจรจาค่าสินไหม 3.มีความรู้เรื่องระเบียบ คปภ. จ่ายค่าสินไหมทดแทนและเงื่อนไขกรมธรรม์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่สินไหม PROPERTY/MARINE (Non-Motor Claim)
รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท ควบคุมด...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive)รับสมัครด่วน !
1.ขยายและพัฒนาตลาดให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงานสถิติ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่รับแจ้ง (Call Center) (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ และสลักหลัง 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
16 . ธุรการ/ บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร เเละ รับผิดชอบเอกสารบัญชีเบื้องต้น - ประสานงานทั่วไปกับบริษัทต่างๆ - นับ stock เเละดูเเล inventory ของร้าน - ดูเเล order ของร้าน

ChikaLicious Dessert Bar
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
17 . Technical Support Analyst (IT Helpdesk)
Responsibilities: - Provide day-to-day technical support to users in IT troubleshooting and computer issues resolution - Provide support in IT hardware / software installation, administration and ma...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
22 Jul 19
18 . Sales Condo (Hi-end) Sukhumvit zoneรับสมัครด่วน !
-ประสานงานดูแลลูกค้า นำเสนอการขาย รับจองและประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อทำสัญญาและให้คำแนะนำเพื่อติดต่อสินเชื่อให้แก่ลูกค้า -พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการและห้องตัวอย่าง อธิบายรายละเอียดโครงการ -รับผิดชอบ...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
20 Position
22 Jul 19
19 . Helpdesk (ประสานงานรับงานแจ้งซ่อมงานช่างระบบ) โซนฝั่งปทุมธานีรับสมัครด่วน !
•พิมพ์รายละเอียดข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับเรื่องมาจากสาขา •รับเรื่องและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง Mobile Team เพื่อส่งให้ดำเนินการแก้ไขงานที่ได้รับมาแต่ละสาขา •สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของงานช่าง •งานอ...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary N/A
22 Jul 19
20 . ช่างเทคนิคอาคาร ประจำอาคารลูกค้า (**โซนอโศก พร้อมพงษ์ พระราม 9)
1. บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 2. ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามแผนการท...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
8 Position
Salary Negotiable
22 Jul 19
  361 Positions      
Sort By 
Disability Jobs