JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  71 Positions      
Sort By 
1 . Marketing Content
1. สามารถคิดและเขียน content ให้ตรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายรูปแบบ 2. สร้างสรรค์ไอเดียให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดการขาย 3. คิดและสร้าง content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแ...

Vevo Systems Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
2 . Online Marketing (Facebook Ads)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ Facebook Ads 2.รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.วางแผนการตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า 3.รับ...

Vevo Systems Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
- แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย บริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดของ www.takraonline.com - ทำงานขายประจำออฟฟิศเป็นหลัก - ปิดการขายทั้งทางโทรศัพท์และการพบลูกค้า - พบลูกค้า และร่วมงา...

Vevo Systems Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์ + Commission
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดต่างประเทศ (ใช้ภาษาจีน)
- จัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก - จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า แจ้งกำหนดการส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ - ประสานงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการขายต่างประเทศให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้อ...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
17 Jul 19
6 . หัวหน้าส่วนขายโมเดิร์นเทรด
- ดูแลงานขายในกลุ่มโมเดิร์นเทรด - วางแผนกลยุทธ์การขายสำหรับโมเดิร์นเทรด - บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพื่อยอดขายตามเป้าให้กับบริษัท - ประเมินและวางแผนกลยุทธ์ในการขายสำหรั...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
17 Jul 19
7 . Products and Site Engineer วิศวกรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ ด้านไฟฟ้าแรงสูง (สาขาไฟฟ้ากำลัง)รับสมัครด่วน !
Support and provide technical knowledge/spec to Sale Manager and/or Sales Engineers. Introduce and promote company's high voltage equipments to customers in order to satisfy their needs.

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
3 Position
Salary Negotiable
17 Jul 19
8 . Senior 3D Graphic Design
1. ดีไซน์ออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า นิทรรศการ พื้นที่ขาย Shop Retail ออกแบบและเขียนแบบได้เป็นอย่างดีและตรงตาม Concept 2. ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยงานติดตั้งให้เป็นไปตาม Concept

PASAYA
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
9 . Visual Merchandiser
รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ Shop, Outlet, Pop-upstore, exhibition และจุดขายต่างๆ ให้ตรงตามภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้ 1. ออกแบบการจัดเรียงสินค้า Display สไตล์การนำเสนอและ Conc...

PASAYA
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
10 . Sales Executive (B2B)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายสินค้าวัสดุสิ่งทอตกแต่งอาคาร เช่นผ้าตกแต่ง ม่านม้วน ผ่านช่องทางมัณฑนากร ผู้รับเหมา ร้านผ้าม่าน ร้านเฟอร์นิเจอร์ โรงแรมและโครงการต่างๆ

PASAYA
6 อัตรา
Salary ตามตกลง+Commission+โทรศัพท์+ค่าเสื่อมรถยนต์+Fleet card
17 Jul 19
11 . ช่างติดWall/ผ้าม่านรับสมัครด่วน !
ติดWall Fabric/Wll paper/ม่านม้วน/ผ้าม่าน/รางม่าน/รางมอเตอร์

PASAYA
2 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนตามประสบการณ์+Incentive
17 Jul 19
12 . Merchandiser
- รับผิดชอบงานในแผนก Merchandiser - ประสานงาน วางแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป - เปิด Order ผลิตตัดเย็บ, ติดตาม Order - แจ้งผลิตผ้าผืนสำเร็จสำหรับ Order ตัดเย็บ และแจ้งฝ่ายขาย - กระจายสินค้าเข้าจุดขา...

PASAYA
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
13 . Product Designer(นักออกแบบผลิตภัณฑ์)
PASAYA มีความประสงค์จะรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ มาร่วมงานพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมที่ทำจากสิ่งทอ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

PASAYA
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
14 . Senior Marketing Executive
- ดูแลงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ - วางแผนและคิดกลยุทธ์ด้านการตลาด - ดูแลการตลาด ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

PASAYA
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
15 . Sales Supervisor (Consignment)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย, จัดทำรายงานยอดขาย - ดูแลกิจกรรมการขายในห้าง และดูแลพนักงานขาย (PC) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - บริหารจัดการสินคา จัดทำฐานข้อมูลสินค้าใหม่ และส่งโปรโมชั่นโดยติดต่อประ...

PASAYA
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง ติดตามโครงการจากการเข้าพบลูกค้าของพนักงานขาย 2.จัดระบบการทำงาน และการติดตามงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ 3.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายเป็นประจำ ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
16 Jul 19
17 . Sale executiveรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อวาง spec ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นกลุ่ม Architect, Interior Designer, Owner, Developer, ผู้รับเหมาร้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม เป็นต้น 2. ดูแลและเข้าพบลูกค้าเพื่...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมอื่น ๆ)
16 Jul 19
18 . Web Programmer
เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์

บริษัท ควอลิตี้พลัส ครีเอชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Jul 19
19 . พนักงานขาย
-ให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคลิกนิก -ติดตามลูกค้าหลังมาใช้บริการ

บริษัท สกินน์ ซิกตี้ซิก จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000
16 Jul 19
20 . วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer)
เป็นวิศวกรที่ให้บริการด้านตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆพร้อมกับให้คำแนะนำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้จำหน่ายไปให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม.

บริษัท อินเทค 2000 จำกัด
2 Position
Salary 16,000 ขึ้นไป
16 Jul 19
  71 Positions      
Sort By 
Disability Jobs