JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . Full Stack Developer หรือ Senior Full Stack Developer
ประเภทงาน: Full time/ฝึกงาน/สหกิจ/Part-time ***ตำแหน่งงานดังกล่าวจะมีการทดสอบวัดผลพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*** Ressponsibilities : • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่ว...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 20,000 - 60,000 บาท
19 Jul 19
2 . นักศึกษาฝึกงานไอทีและสารสนเทศ
โครงการนักศึกษาฝึกงานทางด้านไอทีและสารสนเทศ เหมาะกับนักศึกษาที่ยังไม่จบ และ กำลังต้องการฝึกงานเพื่อปูพื้นฐานความรู้การทำงานจริงทางด้านไอที โทคโนโลยี และการตลาดเชิงดิจิตัล สู่การเป็นบุคลากรทางด้านไอท...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
5 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
19 Jul 19
3 . Sales & Marketing Director
• Formulate national sales and marketing policies and strategies based on market intelligence and research projections. • Implementing and monitoring the progress of marketing plans and advertising ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 Jul 19
5 . หัวหน้าช่างอาคารสถานที่
-จัดทำแผน Preventive Maintenance งานระบบต่างๆ -ตรวจสอบ - แก้ไขงานด้านสาธารณูปโภค / งานระบบ / ความปลอดภัยอาคาร -ประสานงานผู้รับเหมา / ตรวจสอบการทำงาน / ติดตามงาน / ตรวจรับงาน -ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถา...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jul 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตรวจสอบความถูกต้อง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 27,000 - 35,000
19 Jul 19
7 . บาริสต้า - Barista
ชงเครื่องดื่มตามสูตรที่บริษัทกำหนด ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน จัดเตรียมวัสถุดิบเพื่อให้พร้อมในการผลิตอาหาร

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
19 Jul 19
9 . Graphic & Web Designer
- ออกแบบสื่อด้านรูปภาพและงานกราฟฟิค ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกา...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 15,000 + หรือ ตามตกลง/ประสบการณ์
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ขายและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน(Sales&Reservation Air Ticket Officer)
- นำเสนอขายสินค้าและบริการ และให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 Jul 19
11 . พนักงานฝ่ายขายและจัดทัวร์ภายในประเทศ (Domestic Tour Operation Officer)
1. ปฏิบัติงานในสำนักงาน ในการนำเสนอขายและให้บริการทัวร์กับลูกค้าชาวไทย ที่ต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 2. นำเสนอแนะนำให้คำปรึกษาและสำรองแพ็คเกจทัวร์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. ออกใบ-แก้ไขใบ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
3 อัตรา
Salary 15,000 – 20,000
19 Jul 19
12 . Customer Service Representative (Car & Limousine Rental Service)
Thailand leading online travel website. We are seeking for an active and suitable qualified candidates for the Customer Service Representative(Car & Limousine Rental Service) to : 1.ให้รายละเอียดและร...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Destination Management Consultant Officer)
- จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับกลุ่มตลาดลูกค้าในรูปแบบของ Incentive Group ได้ตามวัตถุประสงค์ - ติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เปรียบเทียบราคา และ คิดต้นทุน เพื่อน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
5 อัตรา
Salary 15,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ติดต่อและประสานงานทั้งภายใน-นอกบริษัท - งานด้านเอกสาร - งานด้านจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 Jul 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 Jul 19
17 . Marketing and Sales Engineer Executiveรับสมัครด่วน !
Marketing and Sales Engineer Executive (2 positions) Reporting to Marketing and Sales Manager, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sal...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 Jul 19
18 . Sales Engineer Executive (EHS background) รับสมัครด่วน !
Reporting to Senior Project Sales, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sales goals and quotas on quarterly and yearly basis to reach compa...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 Jul 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 Jul 19
20 . หัวหน้าบัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป,เงินสดย่อยสำรองจ่าย จัดทำบัญชีด้านรับ - ด้านจ่าย พร้อมบันทึกบัญชี จัดทำรายงานทางภาษี ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 ประจำเดือนเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร ใช้โปรแกรมทางบัญชีสำเร็จรูป ( Express ) ใน...

บริษัท แอ๊ปโซลุท อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2 Position
Salary แล้วแต่ประสบการณ์
18 Jul 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs