JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า,ประวัติการชำระเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิต/เพิ่มวงเงิน - ติดตามทวงถามหนี้เมื่อครบกำหนดชำระเงิน (ยอดเงินที่สามารถเก็บได้จะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ) - ประสานงาน...

บริษัท โกลบิซ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary 20,000-25,000 ตามประสบการณ์ + ค่าตอบแทนจากยอดหนี้ที่เก็บได้
22 Jul 19
2 . พนักงานขาย Telesales สินค้าอุตสาหกรรม (ด่วน!)
- ช่วงเวลาปฏิบัติงาน จ-ศ 08:30-17:30, ส 08:30-12:30 - ติตต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอสินค้าอุตสาหกรรม - ปฎิบัติงานตามนโยบายการขาย/การตลาดของบริษัท - สถานที่ทำงานใกล้ AirportLink บ้านทับช้าง (500...

บริษัท โกลบิซ เทคโนโลยี จำกัด
8 Position
Salary 15,000-18,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยฝ่ายผลิต
1.กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน 3.พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 4.วางแผนและควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
4 . Customer Service
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทาง E-mail และทางโทรศัพท์ 2.จัดทำเอกสารการรับ Order 3.ออกเอกสารให้ฝ่ายวางแผนผลิต 4.จัดทำเอกสารใบเที่ยว เพื่อจัดรถส่งงานประจำวันให้ทางฝ่ายคลังสินค้า 5.ออกเอกสาร Invoic...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . Saleรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ 2.ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาและเพิ่มยอดขายลูกค้าเดิม 3.จัดทำแผน,เป้าหมายการขาย,แผนพบลูกค้า และประเมินผล 4.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน,ประจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
6 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี
1.หน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้า,ตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบบัญชีและวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้และใบสำคัญรับลูกหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53 พร้อมส่งสรรพากร 3.จัดทำบัญชีต้นทุน ตรว...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
10 . พนักงานขับรถขนส่ง
1.เป็นพนักงานขับรถส่งของ 2.จัดเตรียมล่วงหน้า นับจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง ที่จะส่งของให้ตรงกับใบขนสินค้า (Invoice) และแบะใบขนสินค้าจากทางฝ่ายขาย 3.จัดสินค้าขึ้นรถขนส่งตามรายละเอียดในเอกสารใบขนสินค้า (...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
11 . พนักงานซ่อมบำรุง
1.วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและจัดการงานเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูล, บิลซื้อ-ขาย, Supplier, Customer, Stock 2.ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ของบริษัทฯ 3.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
13 . Senior PHP Developer (Age below 30 yrs, at least 2 yrs experience)
1. Conduct a thorough analysis of the project requirements 2. Designing and developing complicated Web-based application which implement MVC (Model-View-Controller) concept. 3. Strong experience ove...

Intelligence System Corporation Group
2 positions
Salary 20-35K (Negotiable)
19 Jul 19
14 . Support/Application Consultantรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาและวิเคราห์ความต้องการของลูกค้า (Implement Program) 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม 3. ออกแบบและพัฒนา Software ร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ 4. วางแผนการ,มอบหมายงาน,ตรวจสอบงาน และทำงานเป็น...

HPS Solutions Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs