JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,032 Positions      
Sort By 
1 . iOS / Android mobile app developer
Support และแก้ไขปัญหางานทางโปรแกรมกับลูกค้า และพัฒนา/แก้ไขปัญหาทางโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายของ Product หลักของบริษัท https://www.fastinspect.co

DREAMHATCH (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ (20,000 - 50,000)

21 Jul 19
2 . QA ด้านเกมออนไลน์ (หัวหน้า)
1. ดำเนินการทดสอบเกมออนไลน์/เว็บ 2. เช็ค Tracking และลงทะเบียนปัญหาของ Mantis 3. ลงทะเบียนและบริหารจัดการงานใช้เว็บแอพพลิเคชั่น Redmine 4. เช็คตรวจการล็อกอินของยูสเซอร์ 5. การตรวจสอบ compatibility...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
1. ออกแบบเกี่ยวกับ Platform และเว็บไซต์เกมส์ 2. ทำแบนเนอร์ต่างๆ 3. บริหารทรัพยากรต่างๆ ของออกแบบเว็บ 4. สื่อสารระหว่างหน่วยงาน

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
4 . Game Planner ด้านเกมมือถือ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเกมมือถือทุกอย่าง - สนับสนุนธุรกิจพัฒนาเกมมือถือ - แก้ไขเกมและ Business Model - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
5 . Game Master
1. ตอบให้ตรงประเด็นต่างๆ ที่ได้เกิดจากบริการถ่ายทอดสด 2. เช็ครายการที่ต้องเตรียมก่อนดำเนินงานต่างๆ ตามตารางการอัพเดท 3. เตรียมแผนจัดการความเสี่ยงด้านบริการ 4. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าสู่ระบบ 5. ...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
6 . Game Planner ด้านเกมออนไลน์ (หัวหน้า)
- ดำเนินงานของหน่วนงานและดูแลเกมออนไลน์/เว๊บ

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - จัดส่งรายงานต่อ BOI - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
8 . Programmer
- สร้าง พัฒนา และควบคุมดูแลโฮมเพจหรือเว็บบริการเกมส์ - สร้าง พัฒนา และควบคุมดูแล - พัฒนา Web Contents Ingame

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
9 . นักแปลภาษาณี่ปุ่น/ภาษาจีน
1. ล่ามระหว่างภาษา เกาหลี ญี่ปุน/จีน และไทย 2. ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทยกับผู้ค้า 3. เข้าร่วมการประชุมของทางบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ชาวไทยและกรรมการชาวญี่ปุ่น/เกาหลี (ล่ามพู...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . Web Planner (หัวหน้า)
1. วิเคราะห์ตามที่ต้องการและวางแผน 2. เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านเกมกออนไลน์และมือถือ (เฉพาะเกมพอร์ทัลและเกมไซต์) 3. เสนอแผน contents และโปรโมชั่น 4. ออกแบบ UI และจัดทำเอกสาร

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(ไม่สูบบุหรี่)
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารตามจุดหมายปลายทางที่มอบหมาย 2.ดูแลและตรวจสอบรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำรถยนต์เข้าศูนย์ตามระยะที่กำหนด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,500 บาทขึ้นไป (OT ต่างหาก)
20 Jul 19
12 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Guru Gyuu Yakiniku
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการ และการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลลูกค้าต้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลยอดขาย บันทึก และส่งรายงานให...

Guru Gyuu Yakiniku
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000++ - 18,000++ บาท
20 Jul 19
13 . Sale account executive รายได้ดีรับสมัครด่วน !
- มีประสบการณ์ขายสินค้า ***ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและขายบริษัทเทรดดิ้ง*** - สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันและมีความกล้าต่อสู้กับปัญหา - มีเงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน ประกันสังคม และค่าคอมมิชชั่น(ขึ...

บริษัท จักรสินสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้15,000.-+++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและค่าคอมมิชั่น
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศ (ทั้งทางจดหมาย,โทรศัพท์ และอีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข้...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
20 Jul 19
15 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
20 Jul 19
16 . Marketing Analyst
If you are a marketer who is into data-driven approach, enjoys studying analytics tools as well as always keeps up with marketing trends, you could be the one we are looking for! Job Descriptions ...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
1 Position
Salary Depends on experience
20 Jul 19
17 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
18 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
19 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยาเขต อนุสาวรีย์ เทเวศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
20 Jul 19
  1,032 Positions      
Sort By 
Disability Jobs