JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  76 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งของในกรุงเทพและปริมณฑล

ช.อุดมโลหะกิจ
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
2 . พนักงานขาย (น้ำยาเคมี)รับสมัครด่วน !
- ขายให้บรรลุเป้าหมายในแง่ของปริมาณการขาย และ การตลาดเบื้องต้นพัฒนาและดำเนินการแผนการขายและโปรแกรมกลยุทธ์ - รับผิดชอบทุกกิจกรรมการขายเช่น CRM, การรายงานการประชุมการฝึกอบรมและอื่น ๆ - เตรียมรายงานก...

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jul 19
3 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อกับลูกค้าเรื่อง Agent เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ Develop สินค้าตัวใหม่และติดตามผล เพื่อให้ได้ Order Confirmation จากลุกค้า 2. ประสานงานและส่งต่อข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อส่งให้แผนกต่างๆในบริษ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานก่อสร้าง -ประสานงานกับช่าง ผรม.อื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆเรื่องแผนงาน -สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรีบยร้อยหน้างานได้เป็นอย่างดี -ดูแลการทำงานของคำงานให้เกิดความปลอดภัย และเสร็จต...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
19 Jul 19
5 . HR Complianceรับสมัครด่วน !
Responsibility •Assesses risks for Human Resources activities and recommends changes/solutions. •Assists with preparation and delivery of audit and regulatory examinations, addresses findings/recomm...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (ประสานงาน/สนับสนุนงานขาย)รับสมัครด่วน !
1. ทำรายงานสรุปวิเคราะห์ วางแผน ดึงข้อมูล รับผิดชอบดูแลบริหารยอดขาย ของเป้าหมายร้านค้าที่รับผิดชอบ (ตามที่ผู้จีดการแผนกกำหนด) 2. ติดต่อประสานงานกับร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลสต๊อกส...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 13,000 - 18,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Officer)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน Soft Skills ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs, Competency) และแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position • ศึกษา ติดตา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
8 . Online Marketing/Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Lazada, Online Shopping Website ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดผลิตภัณฑ์ วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Soc...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
3 Position
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
คำนวณต้นทุนสินค้า วิเคราะห์ และบันทึกไว้เป็นค่ามาตรฐาน สำหรับการใช้งานทางบัญชี พร้อมทั้งจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสิ่งทอรับสมัครด่วน !
1. รับออเดอร์พร้อมประสานงานกับฝ่ายสินค้า, ฝ่ายผลิต 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดีไซเนอร์และฝ่ายสินค้า 3. ร่วมวางแผนการผลิตกับฝ่ายผลิต 4. ติดตามแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกำหนดการขายของฝ่ายสินค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยกลยุทธ์รับสมัครด่วน !
ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร จัดเตรียมข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับองค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวม...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่แพทเทิร์นรับสมัครด่วน !
- จัดทำแพทเทิร์นให้สวยงามเหมาะกับสรีระ - ย่อ-ขยายแบบได้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ดูแลติดตามการนำเข้า-ส่งออก สินค้า/วัตถุดิบ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามควาสามารถและประสบการณ์
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
• สร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดทำสื่อ Graphic & Multimedia ทุกชนิด เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้ง Online และ Offline เช่น นิตยาสาร ป้ายขนาดต่างๆ แบนเนอร์ แคทตาลอก โรลอัพ แผ่...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขายรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย / การตลาด และจัดทำรายงานต่างๆ 2. ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และธุรกิจ 3. กระจายสินค้าใหม่ เข้าสู่ร้านค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสมตามเกรดร้านค้า 4. พัฒนาระบบงานเพื่อการบริหา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . Programmers รับสมัครด่วน !
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียด Requirement ที่ได้รับมอบหมาย (โดยใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ เช่น JAVA หรือ PHP หรือ Python ภายใต้เทคโนโลยี ASP.Net และฐานข้อมูล SQL) - ทดสอบการใช้งาน และ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือประสบการณ์ทำงาน
19 Jul 19
17 . พนักงานสต๊อกสำเร็จรูป/พนักงานสต๊อกวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
รับสินค้า ตรวจนับ และจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ ตามลำดับการเข้าของสินค้า และเบิก-จ่ายสินค้าตาใบสั่งสินค้าให้ถูกต้อง แล้วเสร็จในแต่ละวัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+OT+ค่ากะ
19 Jul 19
18 . พนักงานประจำเครื่องขึ้นรูปกล่อง (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบสั่งผลิต 2. ป้อนงานเข้าเครื่องขึ้นรูปกล่อง 3. ปรับตั้งเรื่องงานขึ้นรูปกล่อง 4. จัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบจำนวนการผลิต 6. บรรจุงานใส่หีบห่อ 7. ดูแลรักษาความส...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดูแผนการผลิตประจำวัน 2. เบิก-คืน DIE CUT ที่แผนกปั๊มกล่อง 3. เบิก-คืน แฟ้มสีที่ห้อง Production 4. ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต ตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพส่วนหลังพิมพ์ 5. แจ้งเพื่อให้เกิดการแก้ไข หร...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดินในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4....

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  76 Positions      
Sort By 
Disability Jobs