JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  568 Positions      
Sort By 
1 . iOS / Android mobile app developer
Support และแก้ไขปัญหางานทางโปรแกรมกับลูกค้า และพัฒนา/แก้ไขปัญหาทางโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายของ Product หลักของบริษัท https://www.fastinspect.co

DREAMHATCH (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ (20,000 - 50,000)

23 Jul 19
2 . Call Center Inbound(ด้านแอพพิเคชั่น)*ติดต่อตุ้ม0944931351,Line toom326
บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้า - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆจากแอพพลิเคชั่น -สามารถเข้ากะและทำเสาร์-อาทิตย์ได้ -สมัคร สัมภาษณ์ บอกผล เง...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
30 Position
Salary ฐานเงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
3 . Call Center Inbound (ด้านโมบาย)*ติดต่อตุ้ม0944931351,Line toom326
ลักษณะงาน - ตอบข้อมูลลูกค้า - ตอบคำถามประสานงานแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า - ตอบคำถามเกี่ยวกับโมบาย เปลี่ยนเครื่อง ยกเลิกบริการ - รับเรื่องร้องเรียน (ไม่ใช่งานขาย) - เงินเดือน+สวัสดิการ 1.เงิน15,00...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
20 Position
Salary 15,000 - 17,000 บาท++
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ ปรับอัตราดอกเบี้ย เซลล์/sale/Telesale เทเลเซลล์/ งานขาย/ ทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- Telesale งานประจำออฟฟิศ (ไม่ต้องเข้าพบลูกค้า) - ทำงานประจำที่ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร - แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร - ทางธนาคารมีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13อัตรา
Salary รายได้ 16,000 - 50,000 บาท
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด / Sale / Marketing /ประสานงานขาย/ ฝ่ายขาย / เซลล์
1. ขยายตลาด หาลูกค้าใหม่(หาบริษัทที่ต้องการให้ทำบัญชี ภาษี ปิดงบเป็นต้น) 2. ประสานงานกับลูกค้า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 40,000บาท
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านงานธุรกิจต่างชาติ/ธุรการ
1.จัดเตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เช่น BOI , FBL, รง.3 , อย. ฯลฯ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.เช็คข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านำเข้า อนุญาตต่างๆเป็นต้น 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000-40,000 บาท
22 Jul 19
7 . ทนายความประจำสำนักงาน
รายละเอียดของงาน ๑ อำนวยบริการการสอบถามของวิสาหกิจร่วมทุนหรือคนต่างประเทศ ซึ่งทำธุรกิจในประเทศไทย ตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบถามรายวันของวิสาหกิจทุนชาติหรือคนต่างประเทศในประเทศไทย ๒ ส่งจดหมายทนายความ ร...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 40,000-65,000
22 Jul 19
8 . ผู้ตรวจสอบบัญชี
รายละเอียดของงาน ๑ สามารถทำรายงานการตรวจสอบบัญชีฝ่ายกิจการการเงินและรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของวิสาหกิจร่วมทุนหรือวิสาหกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วยตัวเอง ๒ ร่างรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ ...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 35,000-50,000
22 Jul 19
9 . Marketing Analyst
If you are a marketer who is into data-driven approach, enjoys studying analytics tools as well as always keeps up with marketing trends, you could be the one we are looking for! Job Descriptions ...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
1 Position
Salary Depends on experience
22 Jul 19
10 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
11 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
12 . พนักงานธุรการ
จัดการงานเอกสารภายใน ประสานงานภายนอก ดูแลอุปกรณืสำนักงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-22,000
22 Jul 19
13 . Sale and Marketing
ทำการตลาดสื่อสารผลิตภัณฑ์ ทำ Digital Marketing ควบคุมการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ ออกบูธแนะนำสินค้า ดูแลการขยายตัวชองธุรกิจและลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 อัตรา
Salary 17,000-28,000 บาท
22 Jul 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมงานด้านให้บริการรับทำบัญชี - ตรวจแบบภาษีอากร - ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า - ดูแลให้คำปรึกษาทีมงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 25,000-30,000
22 Jul 19
15 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-25,000
22 Jul 19
16 . พนักงานบัญชี
- ให้บริการด้านรับทำบัญชี - ยื่นภาษีรายเดือนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-22,000
22 Jul 19
17 . Data Entry Officer
- งานตรวจสอบข้อมูล - ทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์ - Input Data - จัดทำ Report - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

THiNKNET Co., Ltd.
Salary 14,000 - 15,000 บาท
22 Jul 19
18 . นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา Writer (กรุงเทพฯ)
- ทำหนังสือท่องเที่ยว - ค้นคว้าหาข้อมูลภาษาจีนหรืออังกฤษ - ทำงานเขียนต่าง ๆ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกสำรวจภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

THiNKNET Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
19 . Cartographer
ออกแบบและตกแต่งงานแผนที่โดยใช้โปรแกรม Illustrator รวมถึงงานออกแบบสิ่งพิมพ์และงาน Online อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET Co., Ltd.
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
20 . Community Management Specialist
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งานผ่านช่องทาง Online (Social media และ web board ต่างๆ) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ • ติดตาม เทรนด์ ข่าวสาร และหัวข้อสนทนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Social Medi...

THiNKNET Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
  568 Positions      
Sort By 
Disability Jobs