JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  121 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
16 Jul 19
2 . Demand Planning
1. วางแผนคาดการณ์สินค้า่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพยากรณ์การขาย 2. รวบรวมแผนโปรโมชั่นจากฝ่ายขาย และการตลาดมาวิเคราะห์ความต้องการ 3. วางแผน และประสานงานการเรียกสินค้าให้ถูกต้อง 4. ตรวจสอบ และควบคุ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
16 Jul 19
3 . Marketing
1. ประสานงานร่วมกับทีมงานต่างๆในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ตรวจเยี่ยมร้านค้า เป็นครั้งคราว เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย เกี่ยวกับสภาพตลาดในแต่ละเดือน 4. ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
16 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการสื่อสารด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด เพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายใน และภายนอกในรูปแบบของป้ายต่าง ๆ/ใบปลิว/แผ่นผับ เป็นต้น - ดูแล และประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
16 Jul 19
5 . ผู้จัดการคลังสินค้าดละขนส่ง
1.รับผิดชอบการบริหารงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 2.วางมาตรการด้านยุทธศาสตร์ในการบริหาร การลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลัง 3.หาแนวทางในการสร้างกำไร ยุทธศาสตร์ในการทำให้คลังสินค้ามีมาต...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
6 . Sales Executive (Modern Trade)
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - พบปะพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า - จัดทำเอกสารในการนำเสนอ เพื่อที่จะเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ - ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์)
16 Jul 19
7 . พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบสภาพรถ ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานให้มีความพร้อม ความสะอาด สมบูรณ์ อยู่เสมอ - แยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือการรับสินค้า และส่งมอบเอกสารพร้อ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
1. จัดชิมสินค้า พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3.รับผิดชอบในการเบิกสินค้า จัดเตรียมอุป...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
16 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( อิสลาม )รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทำกิจกรรมในการBranding Brand ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. รับผิดชอบในการเบิกสินค้า, จัดเตรียมอุปกร...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
10 . ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
1. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าของศูนย์จ่ายฯปูนซีเมนต์ สถานีบริการน้ำมัน 2. หน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 Jul 19
11 . Business/Financial Analyst Manager
1.Determine operational objectives by studying business functions; gathering information; evaluating output requirements and formats 2.Define project requirements by identifying project milestones, p...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Jul 19
12 . Sales Engineer/Sales Supervisor (Chemical Product)
- Selling and presenting chemical products Eva resin in hot melt and PSA (Extra EVA Latex / Redispersible product for cement & construction / Ink binder) to customers. - Maintain and build up both ex...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 20-50 K
16 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1.จัดฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท 2.ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.เป็นพิธีกรกล่าวเปิดการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 4.ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ISO ส่วนสำนักงานใหญ่ 5.หน้าที่อื่นๆท...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
14 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (ผ่านหลักสูตรผอส.)
1.ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า 2.ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคารและดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตาม...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 Jul 19
15 . ผู้แทนขายปูน รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์+ค่าคอม
16 Jul 19
16 . โปรแกรมเมอร์ (Microsoft Dynamic AX)
1.จัดทำแผนงาน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 3.รายงานและประเมินการปฏิบัติงาน ประสานงานและสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างต่อ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
16 Jul 19
17 . ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ( AVP.) ฝ่ายการตลาด
1.กำหนดและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด 2.พัฒนาระบบงานและทีมงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำนโยบายด้านการตลาดไปดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Jul 19
18 . พนักงานขายประจำมาร์ท (สาขาสุขุมวิท49 / สาขาอ่อนนุช) รับสมัครด่วน !
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท (วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การเกษตร น้ำดื่ม และอื่นๆ) ให้ผู้ที่สนใจ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอม+สวัสดิการ
16 Jul 19
19 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทรรับสมัครด่วน !
1. เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค และวิศวกร 2. ตรวจสภาพ วิเคราะห์สาเหตุ ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
20 . หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอินทรีย์
ควบคุมดูแลงานในโครงการศูนย์วิจัยเกษตรอินทรีย์ ซอยศูนย์วิจัย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์(เจรจาต่อรองได้)
16 Jul 19
  121 Positions      
Sort By 
Disability Jobs