JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  130 Positions      
Sort By 
1 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ - ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ตาม PR ของผู้ใช้งาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อและทำการเปรียบเทียบราคา - เปิด PO และติดตามสถานะการจัด...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
2 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
17 Jul 19
3 . Sale Representatives / ผู้แทนขาย
- วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อนำเสนอขายสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ - จัดหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายตลาดให้แก่บริษัทฯ - ดูแลลูกค้า และออกเยี่ยมเ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
17 Jul 19
4 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุล แล...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
17 Jul 19
5 . พนักงานขับรถตู้
- รับ-ส่งลูกค้าจากสนามบิน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมที่พักตามโปรแกรม - นำลูกค้าท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่บริษัทฯจัดไว้ให้ - ลูกค้าจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ - ประสานงานกับไกด์ที่บริษัทจัดไว้ให...

บริษัท ฟอร์โมซา เจอร์นีแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
6 . Digital Marketing
ดูแลเว็บไซต์บริษัททำ Social Media อย่าง facebook Twitter Youtube หรือสื่อ Online ประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่ออันดับของเสิทเอ็นจิ้น (Sear Engine) มาใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ของอันดันกูลเกิ้ล ทำ SEO On-Page links เ...

บริษัท ฟอร์โมซา เจอร์นีแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
7 . Inbound Operation (ภาษาจีน)
- ทำการจอง Booking เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าในต่างประเทศ

บริษัท ฟอร์โมซา เจอร์นีแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ไอที/ดูแลเว็บไซต์
- ออกแบบแบนเนอร์ - ดูแลเว็บไซต์และออกแบบเว็บไซต์ - อัพเดตข้อมูลบริษัท - ดูแลการขายทางอินเตอร์เน็ต

บริษัท ฟอร์โมซา เจอร์นีแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
9 . Support Officer (ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ)
1.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า/CS เพื่อดำเนินการขอ/ต่ออายุใบอนุญาต 2.จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน 3.ติดตามและรายงานสถานะของใบอนุญาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4.ควบคุมวันห...

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
10 . Logistics Coordinator Officer (Import)
1. ติดต่อประสานงานการนำเข้าสินค้ากับ Supplier หรือ Shipper ต่างประเทศ 2. ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ติดตามและรายงานสถานะการนำเข้าสินค้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4. ประสานงานกับ...

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000.-
17 Jul 19
11 . ผู้จัดการสาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานภายในร้านตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด - รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำตารางงานปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน - ควบคุมสินค้าภายในร้าน

Bonjour Company Limited
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท ขึ้นไป
17 Jul 19
12 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
หัวหน้างานคลังสินค้า เป็นตำแหน่งงานที่มีหน้าที่ในการจัดหาที่จัดหาสินค้า ปริมาณของใช้คงเหลือที่มีในสต็อค โดยอาศัยทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการและจัดสรรของใช้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และ...

Bonjour Company Limited
1 อัตรา
Salary 28,000 ขึ้นไป
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่อสัญญากับเว็ปไซต์จัดหางาน - UPDATE ตำแหน่งงานว่างพร้อมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ในเว็ปไซต์ JOBTHAI, JOBBKK - คัดรายชื่อบุคคลว่างงานที่กรมจัดหางาน, จัดหาจัดจ้างคนพิการใ...

Bonjour Company Limited
1 ตำแหน่ง
Salary 17,000 บาท ขึ้นไป
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
•จัดทำแผนงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายหน้าร้านประจำเดือน •ควบคุม ดูแลกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายของหน้าร้าน •วางแผนการจัดส่ง รวมถึงดูแลสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัด event •พัฒนา คิดค...

Bonjour Company Limited
1 อัตรา
Salary 16,000 บาทขึ้นไป
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-ขาย
งานเอกสาร - ทำใบจองสินค้าและใบสั่งซื้อสินค้า,และใบเสนอราคาให้กับเจ้าหน้าที่ขาย - รวบรวมเอกสารด้านการขาย - รับ/ส่ง เอกสารทั้งภายใน และภายนอก - ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายงา...

บริษัท วี.อาร์. ฟิตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
16 . Demand Planning
1. วางแผนคาดการณ์สินค้า่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพยากรณ์การขาย 2. รวบรวมแผนโปรโมชั่นจากฝ่ายขาย และการตลาดมาวิเคราะห์ความต้องการ 3. วางแผน และประสานงานการเรียกสินค้าให้ถูกต้อง 4. ตรวจสอบ และควบคุ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
17 Jul 19
17 . Marketing
1. ประสานงานร่วมกับทีมงานต่างๆในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ตรวจเยี่ยมร้านค้า เป็นครั้งคราว เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย เกี่ยวกับสภาพตลาดในแต่ละเดือน 4. ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการสื่อสารด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด เพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายใน และภายนอกในรูปแบบของป้ายต่าง ๆ/ใบปลิว/แผ่นผับ เป็นต้น - ดูแล และประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
17 Jul 19
19 . ผู้จัดการคลังสินค้าดละขนส่ง
1.รับผิดชอบการบริหารงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 2.วางมาตรการด้านยุทธศาสตร์ในการบริหาร การลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลัง 3.หาแนวทางในการสร้างกำไร ยุทธศาสตร์ในการทำให้คลังสินค้ามีมาต...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
20 . Sales Executive (Modern Trade)
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - พบปะพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า - จัดทำเอกสารในการนำเสนอ เพื่อที่จะเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ - ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์)
17 Jul 19
  130 Positions      
Sort By 
Disability Jobs