JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,545 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
23 Apr 19
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บางใหญ่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
23 Apr 19
3 . ธุรการขายรับสมัครด่วน !
-ตอบลูกค้าที่ติดต่อมาทาง Facebook หรือ line -ไม่จำเป็นต้องมีประสพการณ์

NanaZaza
1 อัตรา
Salary 16,000-25,000บาท
23 Apr 19
4 . จัดทำข้อมูลและบันทึกลงคอมพิวเตอร์
- ทำข้อมูลสินค้า - พิมพ์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

Tolike Jewelry Co., Ltd.
1 Position
Salary 10,000-13,000
23 Apr 19
5 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บางใหญ่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 14,500(รวมทุกอย่าง)
23 Apr 19
6 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัท -ตรวจสอบฝีมือของช่างและคุณภาพวัสดุของ Supplier ที่บริษัทเลือกใช้งาน -พัฒนามาตรฐานคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดีขึ้น

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
7 . Senior Sales Support
1. บริหาร วางแผนและควบคุม ทีม Sales Support ตลอดจน การทำตรวจสอบให้งานดำเนินไปตามที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในบริษัท เพื่อให้สามารถวางบิลและได้จัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลา 3. ติดตาม และสนับสนุนกิจ...

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
1 อัตรา
23 Apr 19
8 . Sales Executive
- ดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าจากการติดต่อส่วนตัว นัดพบหรือทางโทรศัพท์ - วางแผนการเข้าพบลูกค้าโดยนำส่งแผนทุกวันเริ่ม - สาธิตการใช้งานและแนะนำผลิตภัณท์และบริการของบริษัทได้ - ลงข้อมูลการขาย...

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000-60,000
23 Apr 19
9 . หัวหน้าการเงิน
1. กำหนดนโยบายทางบัญชี-การเงิน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท ฯ 2. ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับเจ้าหน้าที่ทั้งที่สาขาและสำนักงานใหญ่ 3. วิเคราะห์สถานะทางการเงิน (Cash Flow)...

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
10 . พนักงานขาย
1. พบลูกค้าและนาเสนองานแบบต่างๆ วัสดุที่เกี่ยวข้อง 2. ปิดการขาย ประสานงานต่างๆเช่น การกู้เงินของลูกค้าเป็นต้น 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการจอง การทำสัญญา และการขออนุญาติ 4. ทำยอดขายใ...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
23 Apr 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้าง 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 3. ควบคุมการก่อสร้าง 4. แก้ไขปัญหาการก่อสร้าง 5. ทบทวนแบบก่อสร้าง 6. ควบคุมการจัดซื้อ และจัดจ้าง 7. อบรมด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยกับผู้เกี่ยวข...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
23 Apr 19
12 . โฟร์แมน
- ตรวจสอบคุณภาพของงาน วางแผนหน้างาน คำนวนปริมาณ และกำหนดวันสั่งของประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Apr 19
13 . พนักงานแคชเชียร์ Cashier THB 16,000 รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการเก็บเงิน (เงินสดและ / หรือบัตรเครดิต) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง - รวบรวมและส่งมอบวัสดุสิ้นเปลืองจากสำนักงานบัญชี - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านับถูกต้องสำหรับการเปิด -...

Hustlers Pool & Sports Bar
1 Position
Salary THB 16,000 (Basic THB 13,000 plus min tips THB 3,000)
23 Apr 19
14 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (พระประแดง,มีนบุรี,ถ.จันทน์,ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
23 Apr 19
15 . พนักงานตรวจสอบภายใน
- ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัทในเครือ - ทำงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3 Position
23 Apr 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ พระประแดง)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 Apr 19
17 . Research and Development Manager (CP-Meiji)
- Developing new product prototype concept from product brief, which is generated with the marketing team - Managing on time NPD processes and working with internal teams to create new innovative pip...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiation
23 Apr 19
18 . นักโภชนาการ
บริหาร,ควบคุม,ตรวจสอบงานด้านอาหารและโภชนาการภายในโรงพยาบาล ดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
19 . IT (Data Scientist,Programmer,Implementer,BA )รับสมัครด่วน !
- งานด้านการรับผิดชอบติดตั้ง Software ขององค์กร และออกแบบกระบวนการพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ - งานด้าน Programmer :SAP(พัฒนาระบบ Software ต่างๆ) - งานด้านดูแลPPQA : Process and Product Qua...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
23 Apr 19
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
23 Apr 19
  2,545 Positions      
Sort By 
Disability Jobs