JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 561 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถขนส่ง
1.ดูแลรักษารถขนส่ง เรื่องความสะอาดและสภาพการใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาตามระยะทาง 2.ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้า 3.เดินบิลส่งสินค้า 4.ควบคุมดูแลลูกน้องพร้อมช่วยเหลือลูกน้องในการขนสินค้า

บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- สามารถปิดงบบัญชีได้ - ประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
21 ก.พ. 62
3 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- คัดเลือกซัพพลายเออร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา - ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ - ทำใบสั่งซื้อ (Po) ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของหน่วยงานและติดตามกำหนดการส่งของซัพพลายเออร์ - ดำเนิ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
4 . รองหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ , กำกับควบคุมดูแลงานด้าน HRM ทั้งระบบ , วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรให้สนับสนุนกลยุทธ์และ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์องค์กรรับสมัครด่วน !
1.วัดและวิเคราะห์ Business Performance ในด้านต่างๆ เช่น การขาย การผลิต SCM การเงิน และอื่น ๆ 2.ประสานงานติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำงาน Project ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ 3....

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชนรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต นำข้อมูลตัวเลขจาก Order ลูกค้ามาวางแผน เส้นด้าย ทอ ย้อม เพื่อให้ส่งงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของ Order 3.ติดตามงาน เมื่อมีการปล่อยตั๋วเข้าไป...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (รับเฉพาะคนพิการทางด้านการได้ยินมีเครื่องช่วยฟัง)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั่วไป - จัดเก็บเอกสารและคีย์ข้อมูล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหาย

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 หรือ ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
8 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อชี้ประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 2.จัดทำและสอบทาน Flow chart ของผู้ตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อนในการปฎิบัติงาน...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
9 . Digital Marketing ExecutiveUrgently Required !
1. Assist in social media strategy to build digital connection with consumers 2. Plan and monitor the ongoing presence of company and business partners on social media (Website, Facebook, Instagram, ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำอยู่ที่สุขสวัสดิ์ 35)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และโอกาสทางธุรกิจ 2.ดูแลช่องทางการขาย จัดการโฆษณา สื่อช่องทางใหม่ๆ ผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์ หลายๆช่องทาง 3.คิดและวิเคราะห์ ทำการตลาด ศึกษาคู...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
21 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอุตสาหการรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายการผลิตประจำวัน ให้ได้ประสิทธิผล และติดตามเป้าหมายการผลิต 2.วิเคราะห์การเคลื่อนไหวพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาทักษะวิธีการทำงาน ขั้นตอนกระบวนการผลิต 3.จัดทำวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานตามแผนงาน - ประเมินระบบควบคุมภายในได้/วิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำการและบันทึกขั้นตอนการทำงาน - ประเมินระบบควบคุมภายในได้ - ผ่านงานด้านตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
13 . Sales Export (ผ้าผืน) รับสมัครด่วน !
1.เสนอ/ติดต่อ/ประสานงาน รับ order จากลูกค้า 2.ติดตามและจัดการ order ที่ได้รับมอบหมาย 3.พัฒนาและเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า 4.ควบคุมปริมาณเส้นด้าย ผ้าดิบ และผ้าสำเร็จให้ตรงตาม Target ที่ตั้งไว้ 5....

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
14 . ช่างเย็บตัวอย่าง
- เย็บตัวอย่างตามแบบที่บริษัทฯกำหนดไว้ตามแพทเทินร์

บริษัท อาเชี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
15 . VDO EDITOR
-ทำงานจันทร์-เสาร์ -ผลิตเนื้อหา ถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อคลิปวีดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งภาพ เสียง เอฟเฟ็กต่างๆ

บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
16 . QC Engineer / Supervisor (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ตรงเวลา 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. กำหนดมาตรฐาน ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 4. มีคว...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
21 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่ห้องLAB ย้อมรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการด้าน Lab ออกสูตรสำหรับย้อมเส้นด้าย 2.ทดลองปรับสูตรการย้อม 3.ควบคุมกระบวนการย้อม

บริษัท อุตสาหกรรมพรมสยาม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท+ ค่าประสบการณ์
21 ก.พ. 62
18 . Online Marketingรับสมัครด่วน !
- คิดวิเคราะห์โปรโมชั่น ยอดขายรายเดือน - ดูแลช่องทางการขายทางออนไลน์ - อัพเดทสินค้าพร้อมเขียน (Content) - ดูแลสต๊อกสินค้าทางออนไลน์ทั้งหมด - เพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์ - คิดกิจกรรมทางการตลาดสำห...

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่ IE
-ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น -จัดวางเครื...

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่ขาย( ประมูลโครงการ )
- ขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ประเภทงานสั่งทำ ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน - ขายงานประมูล ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การสอบถามราคา การประกวดราคา - ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
 พบ 561 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ