JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 267 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - ทำหน้าที่สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และออกบทลงโทษพนักงานที่...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
26 มี.ค. 62
2 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุม Production Line ให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทและกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2. ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต 3. ออกแบบ Layout, Production Line, Production Process, Wor...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
26 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจจีนรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าจีนในการสั่งสินค้า รวมถึงแจ้งขั้นตอนการผลิต และการจัดส่ง

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 20,000
26 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Officer)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน Soft Skills ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs, Competency) และแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position • ศึกษา ติดตา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
5 . Online Marketing/Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Lazada, Online Shopping Website ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดผลิตภัณฑ์ วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Soc...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือนรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านการบริหารค่าจ้าง - การคำนวณโอที ค่าคอมมิชชั่น ให้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 25,000
26 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ/พัฒนาระบบรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อที่จะหาทางนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการทางธุรกิจ ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยกลยุทธ์รับสมัครด่วน !
ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร จัดเตรียมข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับองค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวม...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่แพทเทิร์นรับสมัครด่วน !
- จัดทำแพทเทิร์นให้สวยงามเหมาะกับสรีระ - ย่อ-ขยายแบบได้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำบริษัทในเครือ Thai Wacoal (บางคอแหลม)รับสมัครด่วน !
1. งานด้านบัญชี คีย์เอกสาร รายละเอียดต่างๆ 2. ยื่นภาษี 3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
26 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส)/Internal Audit (Senior)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงาน เตรียมงานตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบ สอบทาน วิเคร...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
12 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียด Requirement ที่ได้รับมอบหมาย (โดยใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ เช่น JAVA หรือ PHP ภายใต้เทคโนโลยี ASP.Net และฐานข้อมูล SQL) - ทดสอบการใช้งาน และแก้ไขข้อ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจญี่ปุ่นรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ธุรกิจญี่ปุ่น - ติดต่อประสานงานลูกค้าในการสั่งสินค้า - รวมถึงแจ้งขั้นตอนการผลิต และการจัดส่ง

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-45,000 บาท
26 มี.ค. 62
14 . พนักงานทั่วไป
- ผลิตสำลี - ทำงานทั่วไปในโรงงาน สวัสดิการ มีที่พักให้ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ได้รับโบนัสเมื่อทำงานครบ 1 ปีไปแล้ว

บริษัท สำลีภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน 350/วัน (ยกเว้นเมื่อรัฐบาลมีการปรับค่าแรง)
26 มี.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
26 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้างรับสมัครด่วน !
1. สรรหาบุคลากรจากแหล่งต่าง ๆ 2. ติดต่อสื่อโฆษณาต่างๆ อาทิเช่น Website 3. เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร 4. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 5. เตรียมเอกสารการจ้างงาน 6. จัดปฐมนิเทศพ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
17 . พนักงานขายหน้าร้าน
เป็นพนักงานขายหน้าร้าน ในการออกบูธในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ ประมาณเดือนละ 1-2 งาน ขายสินค้า เสื่อปิกนิกวัยรุ่น และ กระเป๋าเสื่อสาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์
เงินเดือน รายวัน วันละ 400บาท + คอมมิชชั่น
26 มี.ค. 62
18 . บัญชี
1. จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า 2. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3. ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของเอกสาร 4. งานเอกสารอื่นๆ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์ -...

บริษัท คลิปเพิล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
19 . Graphic Design
1.ออกแบบ Artwork ของเสื้อ 2.ออกแบบ แบนเนอร์โฆษณาสินค้า 3.ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ 4.ออกแบบ งานด้านส่งเสริมการขาย 5.ออกแบบ งานด้านการประชาสัมพันธ์ 6.ออกแบบ งานด้านอินเตอร์เน็ต 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท คลิปเพิล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มี.ค. 62
20 . Head of IT / IT Manager
We are looking for a programmer who can set up an efficient IT system for the company. You should be comfortable with: - Databases - Simple Front-ends - (Mobile Application) We would like t...

Befeni Limited
เงินเดือน To be discussed
26 มี.ค. 62
 พบ 267 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ