JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 305 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales&Marketingรับสมัครด่วน !
The Artisans’ Royal Club is the first official gentlemen’s club in Thailand where all finest artisans are integrated into one place at 1st Floor Gaysorn Village. These five finest brands for gentleme...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
2 . Payroll officer
- ควบคุม ดูและบบการทำงานของฝ่ายบัญชี - คำนวณ Incentive , ตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงาน - รายงานค่าจ้างประจำงวด

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
3 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถส่งของ - รับ-ส่งสินค้าของบริษัท ให้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
4 . พนักงานโครงการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1. สนับสนุนและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าส่วนเพื่อการคิดค้นงาน/โครงการใหม่ในการวิจัยและพัฒนา 2. จัดทำแผนงาน/แผนโครงการ/ ตามที่หัวหน้าส่วนกำหนด 3. ดำเนิน/โครงการตามแผนงาน แผนเงินที่วางไว้ ...

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
5 . International Sales Manager
Job Description 1. Approach prospects and maintain current client relations 2. Keep track on consistent customers’ Purchase Order (both old and new products) 3. Undertake coordination betwee...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
21 ก.พ. 62
6 . Sales Executive (เงินเดือน 15000 - 18000 บาท + Commission)
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท - จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า - ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต - ดูแลและให้บริการหลังการขาย - ออก Event กิจก...

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท + Commission
21 ก.พ. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- สามารถปิดงบบัญชีได้ - ประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์องค์กรรับสมัครด่วน !
1.วัดและวิเคราะห์ Business Performance ในด้านต่างๆ เช่น การขาย การผลิต SCM การเงิน และอื่น ๆ 2.ประสานงานติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำงาน Project ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ 3....

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชนรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต นำข้อมูลตัวเลขจาก Order ลูกค้ามาวางแผน เส้นด้าย ทอ ย้อม เพื่อให้ส่งงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของ Order 3.ติดตามงาน เมื่อมีการปล่อยตั๋วเข้าไป...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (รับเฉพาะคนพิการทางด้านการได้ยินมีเครื่องช่วยฟัง)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั่วไป - จัดเก็บเอกสารและคีย์ข้อมูล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหาย

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 หรือ ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
11 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อชี้ประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 2.จัดทำและสอบทาน Flow chart ของผู้ตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อนในการปฎิบัติงาน...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
12 . Digital Marketing ExecutiveUrgently Required !
1. Assist in social media strategy to build digital connection with consumers 2. Plan and monitor the ongoing presence of company and business partners on social media (Website, Facebook, Instagram, ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000
21 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำอยู่ที่สุขสวัสดิ์ 35)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และโอกาสทางธุรกิจ 2.ดูแลช่องทางการขาย จัดการโฆษณา สื่อช่องทางใหม่ๆ ผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์ หลายๆช่องทาง 3.คิดและวิเคราะห์ ทำการตลาด ศึกษาคู...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
21 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอุตสาหการรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายการผลิตประจำวัน ให้ได้ประสิทธิผล และติดตามเป้าหมายการผลิต 2.วิเคราะห์การเคลื่อนไหวพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาทักษะวิธีการทำงาน ขั้นตอนกระบวนการผลิต 3.จัดทำวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานตามแผนงาน - ประเมินระบบควบคุมภายในได้/วิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำการและบันทึกขั้นตอนการทำงาน - ประเมินระบบควบคุมภายในได้ - ผ่านงานด้านตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
16 . Sales Export (ผ้าผืน) รับสมัครด่วน !
1.เสนอ/ติดต่อ/ประสานงาน รับ order จากลูกค้า 2.ติดตามและจัดการ order ที่ได้รับมอบหมาย 3.พัฒนาและเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า 4.ควบคุมปริมาณเส้นด้าย ผ้าดิบ และผ้าสำเร็จให้ตรงตาม Target ที่ตั้งไว้ 5....

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
17 . ช่างเย็บตัวอย่าง
- เย็บตัวอย่างตามแบบที่บริษัทฯกำหนดไว้ตามแพทเทินร์

บริษัท อาเชี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
18 . QC Engineer / Supervisor (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ตรงเวลา 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. กำหนดมาตรฐาน ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 4. มีคว...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
21 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่ขาย( ประมูลโครงการ )
- ขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ประเภทงานสั่งทำ ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน - ขายงานประมูล ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การสอบถามราคา การประกวดราคา - ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
20 . ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริหารสำนักงาน แผนกอาคารสถานที่/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
21 ก.พ. 62
 พบ 305 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ