JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำวัน 2.ทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3.ระบบบัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้,บัญชีแยกประเภท 4.บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานต่างๆทางบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเท็กซ์ไทล์
24 ส.ค. 62
2 . Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับSupplier 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนดนัด 4.จัดเตรียมรายล...

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
3 . ฝ่ายบุคคล
- จัดทำและบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน - พัฒนาประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ - งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ดูแลเรื่องกฎระเบียบวินัย ...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตอบอินบ๊อกซ์ภาษาอังกฤษ
- ตอบอินบ๊อกซ์ภาษาอังกฤษเท่านั้น - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . พนักงานชับรถส่งของรับสมัครด่วน !
-ขับรถส่งของตามกําหนดในแต่ละวัน -บริษัททํางาน จ-ส (8โมง ถึง 5โมงเย็น) -ถ้ามีประสบการ์ในการเป็นคนขับรถส่งชอง และสามารถขับรถ 6 ล้อ และ ปิ๊กอัพได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
24 ส.ค. 62
6 . แมสเซ็นเจอร์ รับสมัครด่วน !
รับ-ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ส่งของ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตอบอินบ๊อกซ์รับสมัครด่วน !
- ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
8 . กราฟฟิค ครีเอทีฟ ดีไซน์รับสมัครด่วน !
- ทำรูปภาพตามคอนเซ็ปงานทีกำหนด - ถ่ายรูปและวิดีโอพร้อมตัดต่อ - คิดคอนเทนต์และเสนอไอเดียใหม่ๆ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมนําเสนอไอเดียใหม่ๆ

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
9 . การตลาด Marketing (Online / Offline )รับสมัครด่วน !
-กำหนดแนวทางและวางแผนการส่งเสริมการขายในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ -สามารถใช้สื่อ Social Network ได้อย่างดี -ทำรีพอร์ตทุกไตรมาส -คิดโปรโมชั่นในแต่ละเดือน เพื่อกระตุ้นยอดขาย -หาช่องทางการโปรโมทสินค้า...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
10 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเช็คสต็อกของในบริษัท - จ่ายสินค้าภายในโรงงาน - เช็คยอดคงเหลือของสินค้า

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
11 . ฝ่ายขาย (เซลล์)รับสมัครด่วน !
-หาลูกค้าใหม่ๆ -รักษาฐานลูกค้าเดิม -ควบคุมดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกเย็บ/Supervisor
1.ควบคุม/ดูแล งานเย็บให้ออกได้ตรงตาม Plan 2.ควบคุม/ดูแล เป้าหมายงานเย็บให้ได้ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 3.ผลักดันให้พนักงานในทีมเย็บได้เงินรางวัลในการเย็บ Incentive 4.ควบคุม/ดูแล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอช แวร์ เทรดดิ้ง
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- คีย์บิลซื้อ-ขาย - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของบริษัทและคีย์ลงโปรแกรม Express - จัดทำใบเสนอราคาและส่งให้ลูกค้า - จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของบริษัท - ประสานงานฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆในบริษัท - ทำงานอื่นๆตา...

บริษัท จักรทอง โซอิ้ง แมชชีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
24 ส.ค. 62
14 . พนักงานคิวซี (QC) รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสินค้า • ตรวจสอบสินค้าตาม Standard ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด • รายงานความผิดพลาดหรือปัญหาของงาน ที่พบให้ทางหัวหน้างานรับทราบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข • ปร...

บริษัท เค.พี.บี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี (บริษัท กูคอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- ประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
24 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์/อาหาร)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
24 ส.ค. 62
17 . สมุห์บัญชี รับสมัครด่วน !
• วางระบบงานทางบัญชี ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี • วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด • วางแผนภาษี (Tax Planning) • วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทร...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อย...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบ (วัตถุดิบและสินค้าซื้อมาขายไป) การต่อรองราคา ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการ 2.หาซัพพลายเออร์รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราค...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
24 ส.ค. 62
20 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกและตรวจสอบการบันทึกบัญชี -จัดทำ ตรวจสอบ ยื่นรายงานภาษี ภ.ง.ด.1,3,53และ ภพ.30 -จัดทำ และตรวจสอบงบการเงินรายเดือนและรายปี - มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร นายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดท...

บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน -/+25,000.- และหรือตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หรือตามแต่ตกลงกัน
24 ส.ค. 62
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ