JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่จัดทำราคาและขั้นตอนรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ช่วยเย็บ จำพวกTempate เย็บซองตีนผี - ตรวจสอบแผนผลิตเพื่อเลือกขั้นตอนสไตร์งาน ลงบันทึกรายงานขั้นตอน - ออกแบบอุปกรณ์สำหรับแต่ละขั้นตอนของแต่ละสไตร์ - พัฒนาและทดสอบขั้นตอนมาตรฐาน...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)
รับผิดชอบในการปฏิบัติการติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบ Network พื้นฐาน เช่น อุปกรณ์ Network, LAN, ระบบ Internet รวมทั้งวิเคราะห์ ซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และแก้ปัญหาซอฟแวร์ เบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่ Garment Technician
รับผิดชอบในด้านการตรวจ Size Set งาน Sample ของสินค้า Adidas ทุกรูปแบบ (Style) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ทั้งในด้านของคุณภาพของสินค้าและเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
26 . โฟร์แมน คุมงานในฝ่ายผลิต
1. คุมงานตัด ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. คุมงานเตรียมการผลิต 3. คุมงานปัก / ฮีต / Bonding / Laser 4. คุมงาน Sublimation printing

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี -จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป -จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3 , 53 , ภพ.30 -บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่ แพทเทิร์น
ดูแลการเกรดไซส์ Pattern และ การสร้าง Pattern ด้วยโปรแกรม

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
30 . พนักงานธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
1. งานธุรการและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี 2. จัดทำเอกสารเข้าระบบ 3. จัดเตรียมบิลของงานจัดส่ง พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง 4. ประสานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซนเท็กซ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
31 . พนักงานส่งเอกสารและสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล 2. ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3. ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซนเท็กซ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรแกรมรับสมัครด่วน !
- รับงานจากผู้จัดการฝ่าย DIGITIZING - แยกเอกสารส่งแผนกลองตัวอย่าง - สแกนงานต่างๆ - ทำแพทเทริ์นต่างๆ - ระบุสีจากโปรแกรม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไมโครการปัก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีในแผนสื่อโฆษณา 2.รวบรมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงผู้บริโภค 3.มีบทบาทและหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.นำเสนอข้อมูลข่...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
34 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1.ขายสินค้า 2.แคชเชียร์คิดเงินลูกค้า 3.เช็คสินค้า ทำรับคืนสินค้า งานขาย 4.สรุปเอกสารงานขาย และ ปิดงานขาย 5.หาพื้นที่ขาย 6.ต่อต่อประชาสัมพันธ์กับ Supplier ได้

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.จัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า 2.จัดทำเอกสารและยอดขายที่รับผิดชอบ 3.บริหารจัดการงานขายที่รับผิดชอบ 4.ประสานงานกับร้านค้าและบริษัท 5.รายงานผลการติดตามเรื่องสินค้าและยอดขาย 6.ดูาแลและคุมสต็อคสอนค้าห...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
36 . พนักงานขายประจำบ้าน (Jaspal Home Collectioin /Ethan Allen)
ประจำร้าน Jaspal Home Collection สาขาสยามพารากอน เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ เอ็มโพเรียม และร้าน Ethan Allen สาขาสยามพารากอน

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (JASPAL & SONS CO., LTD.)
20 ก.ค. 62
37 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (บ้านผู้บริหารอยู่สุขุมวิท 13, 23)
- ขับรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(ชาวไทย) และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาและเตรียมรถประจำตำแหน่งให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและปลอดภัย - ศึกษาแผนการเดินทางขอ...

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (JASPAL & SONS CO., LTD.)
เงินเดือน เงินเดือนขั้นต่ำ 16,000 บาท
20 ก.ค. 62
38 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (Executive Driver)
- ขับรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(ชาวไทย) และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาและเตรียมรถประจำตำแหน่งให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและปลอดภัย - ศึกษาแผนการเดินทางขอ...

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (JASPAL & SONS CO., LTD.)
เงินเดือน เงินเดือนขั้นต่ำ 16,000 บาท
20 ก.ค. 62
39 . พนักงานขาย (Sales Consultant) - ร้าน ETHAN ALLEN และร้าน JASPAL HOME COLLECTION
• ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า นโยบายการขายและการบริการ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างถูกต้อง • ศึกษานโยบาย ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบริษัท และร้านสาขา และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ด้วยความรอบคอ...

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (JASPAL & SONS CO., LTD.)
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
20 ก.ค. 62
40 . Admin ตอบแชท Line (ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์) ต้องการคนทำประจำระยะยาว
- ขาย ดูแลลูกค้า รับออเดอร์ทาง Line@ แจ้งยอดโอน เช็คยอดเงิน - ตอบคำถามลูกค้า แก้ไขปัญหาแนะนำสินค้า(ตอบง่ายมีแพทเทิร์นคำตอบให้) - สรุปรายการขายและบันทึกข้อมูลรายการที่ขายได้ลงใน excel - ประสานงานกับ...

dresswondershop
เงินเดือน 12,000 - 13,000
19 ก.ค. 62
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ