JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Executive
• ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร

บริษัท ซี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
2 . พนักงาน QA
- ตรวจเช็คผ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
18 ก.ค. 62
3 . ช่างจักร
ซ่อมจักรเย็บผ้า ในส่วนของฝ่ายผลิต และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ DCC
1.จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 2.จัดทำแผนและกำหนดการตรวจติดตามภายใน 3.จัดทำ KPI ตรวจสอบประชุม/รายงานการประชุม 4.ควบคุมดูแล จัดเก็บ เอกสาร ตามระบบคุณภาพ ISO 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุ...

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ก.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งาน PM , งานติดตั้ง 2.งานซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . เลขานุการ
- ดูแลรับผิดชอบหนังสือหรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เข้า-ออก - จัดทำเอกสารและประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องกับนายจ้าง - โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - ช...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ IT
ดูแลงานด้าน เขียนโปรแกรมด้วย Visual Stidio 2015 , พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ, Support User, PM Software & Hardware, จัดทำโปรแกรมระบบด้าน IT ที่ Support หน่วยงานต่างๆให้พร้อมใช้งาน อบรมการใช้โ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องมืเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยภาพรวมของเครื่องจักร 2.ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการตรวจสอบ การซ่อมบำรุ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจการทดสอบและปฏิบัติงานประจำวัน แจ้งผลไปทางโรงย้อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.ตรวจสอบวิธี ปละผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลผ้า ที่ต...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1. มีหน้าที่ 1.1 รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบได้ตลอดเวลา 1.2 ผู้ควบคุม...

บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOIรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการประสานงานกับกรมศุลกากรในการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรและส่งสินค้าสำเร็จรูปออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมศุลกากร 2. ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและ...

บริษัทไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
17 . ช่างเทคนิค (Technician)รับสมัครด่วน !
คุมเครื่องจักร ปรับเครื่อง

บริษัทไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ส่งออก/เจ้าหน้าที่MARKETING/เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
1.เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก 1 อัตรา -ประสานงานกับหน่วยงานSHIPPINGหรือหน่วยงานเพื่อการส่งออก -จัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกทั้งส่วนของINVOICE-PACKING LISTรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.เจ้าหน้าที่MARKETIN...

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานด้านบัญชีทุกประเภท หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ