JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า QA
1. ดูแลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าผ้าสำเร็จรูป 2. รายงานและแก้ไขปัญหาสินค้าผ้าสำเร็จรูป 3. จัดเตรียมสินค้าผ้าสำเร็จรูปเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า 4. ดูแลสินค้าผ้าสำเร็จรูปคงเหลือในคลังสินค้า 5. งานอื่นๆ ตา...

บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
Roles & Responsibilities 1.ให้คำปรึกษาแนะนำและประเมินแนวทางหรือวิธีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการแก้ไขเชิงป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่เกี่ยวกับเค...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจการทดสอบและปฏิบัติงานประจำวัน แจ้งผลไปทางโรงย้อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.ตรวจสอบวิธี ปละผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลผ้า ที่ต...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
24 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
24 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ส่งออก/เจ้าหน้าที่MARKETING/เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
1.เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก 1 อัตรา -ประสานงานกับหน่วยงานSHIPPINGหรือหน่วยงานเพื่อการส่งออก -จัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกทั้งส่วนของINVOICE-PACKING LISTรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.เจ้าหน้าที่MARKETIN...

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . ช่างซ่อมจักร
-ซ่อมจักรอุตสาหกรรมได้ -มีความรู้เรื่องอะไหล่จักรอุตสาหกรรม

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
11 . ล่ามภาษาพม่า
-เป็นล่ามประสานงานระหว่างพนักงานพม่ากับพนักงานคนไทย -พิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อ
-ประสานกับผู้ผลิต หรือ Supplier ในการสั่งซื้อ -จัดทำตารางการสั่งซื้อ วัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบใช้ตามแผนการผลิตสินค้า

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิตต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1.ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 3.จัดทำสรุปข้อมูลการผลิตและรายงานยอดการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดเอกสารเก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้างานแผนกเย็บ
-ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
- จัดเตรียมสวัสดิการพนักงาน เช่น หอพัก รถรับส่ง ชุดฟอร์ม เงินยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย - ดูแลหอพักบริษัท จดมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตู้ลีอคเกอร์ - จัดทำหนังสือเตือนพนักงาน - ให้คำแนะนำพนักงาน เรื่องกฏร...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
- รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงกับ PO ที่เปิดไว้ - จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และนับสต๊อกเดือนละ 1 ครั้ง - เช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆแล้วดำเนินการสั่งซื้อ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรในการจัดทำแผนกำลังคนและแผนผังโครงสร้างองค์กร - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร - รับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน - จัดทำแผนฝึกอ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
18 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - จัดทำ BOM (Bill of Material) - ประสานงานในการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า - ติดตามการผล...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
19 . เลขานุการ รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
20 . ธุรการผลิต
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย สต๊อกอะไหล่เครื่องจักร - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเข็ม - ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และ อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ