JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 558 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้แทนขาย - เสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬา
- รับผิดชอบยอดขายในเขตการขาย และขายให้ได้ตามเป้าการขายที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลร้านค้า เสนอขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้า - วิเคราะห์ข้อมูลตลาดในเขตการขายที่รับผิดชอบ และรายง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
22 . พนักงานคลังสินค้า(ประจำสาขานวมินทร์)
- ตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ผลิต เพื่่อนำเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - ตรวจนับและควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง - เบิก - จ่ายสินค้าตามที่แจ้งเบิก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
23 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงอาคารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
19 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ - ชุดกีฬารับสมัครด่วน !
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยบรรลุเป้าการขายที่กำหนดไว้ - วางแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าและห้างสรรพสินค้าและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่า...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
25 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- กำหนดรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - ควบคุมการจัดการวัตถุดิบเพื่อส่งให้โรงงานผลิต - ประสานงานกับดีไซเนอร์ และแผนกออกแบบแพทเทิร์นเกี่ยวกับรายละเอียดการตัดเย็บ - ตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานก่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
26 . Graphic Designer
- ออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยการใช้ Mock Up, Banner, Graphic และ Facebook Ads - ประสานงานระหว่างแผนกการตลาดและช่องทางต่างๆ - อัพเดทรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎทาง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
28 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่วนกลางและผู้บริหารในบางครั้ง หรือ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่บุคคล
รับผิดชอบงานต่อไปนี้ 1. งานบันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน 2. งานคัดเลือกใบสมัคร การจัดการฝีกอบรม/สัมมนา 3. การจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ 4. งานประเมินผลการทำงานของพนักงาน 5. งาน Work Permit & Visa...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
19 มิ.ย. 62

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
32 . Programmer

บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ของใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 2.จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ: -Bank Reconcile/Cash Monitoring -ทำปิดบัญชีรายเดือน -ดูเรื่องภาษี/ การคำนวณภาษี/นำส่งภาษี -จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน -งานอย่างอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภารา จำกัด
19 มิ.ย. 62
35 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
เเพคสิ้นค้า จัดเรียงสินค้า ยิงบาโค้ด

บริษัท สุภารา จำกัด
10 อัตรา
19 มิ.ย. 62
36 . Sales Representative
- ประชาสัมพันธ์ เเละ ส่งเสริมยอดขายในห้างสรรพสินค้า ในพื้นทีกทม - ดูเเล PC เเละบริหารจัดการยอดขายสิ้นค้า พื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการขาย โปรโมตสินค้า และ Campaign ต่างๆ - ดูเเ...

บริษัท สุภารา จำกัด
19 มิ.ย. 62
37 . พนักงานขับรถ คลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
- ขับรถส่งสินค้า จาก คลังสินค้าไปส่งห้างสรรพสินค้า - ทำงานเสาเว้นเสา - มีOT ทุกวัน

บริษัท สุภารา จำกัด
3 อัตรา
19 มิ.ย. 62
38 . QC (Garments)
- ควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพติดตามในกระบวนการผลิตในคุณภาพของงาาน - ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในกา...

บริษัท สุภารา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
39 . ช่างเย็บผ้า/ช่างตัดผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป
เย็บงานเสื้อผ้าทั้งตัว มีฝีมือปราณีตสวยงาม

บริษัท สุภารา จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+เบี้ยขยัน+ค่าอาหาร+ค่าฝีมือ+อื่นๆ
19 มิ.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)
- ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการขายจากทุกสาขาเพื่อมาทำการวิเคราะห์ยอดขายทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการประมาณการยอดขาย (sales forecasting) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัย...

บริษัท สุภารา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 558 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ