JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บุคคล,จัดซื้อ,ธุรการ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น, ทำสัญญาจ้างของพนักงาน - ปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับพนักงาน ให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม เป็นต้น ...

บริษัท ไทย เซเบรุ พิโค จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
2 . QC Standard
- Prepare and analyze a bulk of data that related organization’s performance indicators through the central database system. In order to present and reflect the efficiency of current improvement activ...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน Negotiable
16 ก.ค. 62
3 . Staff Admin
• ดูแล และตรวจสอบ สรุปและรายงานการใช้งบประมาณภายในแผนก Water &Snack, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์แม่บ้าน, อุปกรณ์และอะไหล่รถขนส่งภายใน เพื่อใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ • ควบคุม และทำการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
16 ก.ค. 62
4 . Specialist,Product Drawing
-Set up and manage engineering drawing system including; PM standard size,Finished sample,Assembly drawing,Material drawing, Tools draw, spare-parts drawing -Collaborate with TD,IQC,STA,Store of Prod...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
16 ก.ค. 62
5 . Officer, Master Data Management Analyst
• Responsible for the accuracy and timeliness of master data creation and maintenance • Work with data management team to perform data entry/data import • Perform data validation to ensure completen...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
16 ก.ค. 62
6 . Asst.Production Manager
Following up on production order issues with operations. Production order analysis Assisting with identifying gaps, remedying any open deficiencies and reporting them to management on a timely basis...

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง / Position
เงินเดือน Based on company structure and experience.
16 ก.ค. 62
7 . ลูกค้าสัมพันธ์ / Customer Officer
.ดูแลประสานงานทั้งภายนอกและภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง .ตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามของลูกค้าผ่านทาง e-mail .สรุปข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าเพื่อทำการเปิด Order .ติดตามคำส...

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง / Position
16 ก.ค. 62
8 . แม่บ้านประจำสำนักงาน / Maid
1. ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน 2. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
- สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง - บันทึก ตรวจสอบข้อมูลประวัติของพนักงาน - สำรวจ วางแผนตำแหน่งงานตามอัตรากำลัง - จัดอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ...

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
16 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ช่วยดูแลและควบคุมงานบริหารจัดการฝ่ายผลิตเครื่องประดับงานเงิน

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
เงินเดือน 40,000-50,000
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อพลอย
- หาสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อได้เร็ว และอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าได้ตามวัน เวลาที่กำหนด ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบให้ได้มาตราฐาน

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.ค. 62
12 . E-Commerce Specialist
- Consult,Plan and Manage E-Commerce Team (Amazon, Alibaba) - Coordinate with graphic and web programmer for marketing campaign - Collaborate with brand manager to introduce new product designs acco...

Silver Ice Ltd.
เงินเดือน Negotiable
16 ก.ค. 62
13 . แม่บ้าน
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ปัด,กวาด,เช็ด,ถู,ล้างห้องน้ำ) - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของพื้นที่ต่างๆ

บริษัท รุ่งเจริญจิ๋วเวลรี่ จำกัด
16 ก.ค. 62
14 . Helpdeskรับสมัครด่วน !
ควบคุม พัฒนา กำกับดูแล ด้านการปฏิบัติการ ด้านการให้บริการ เช่น 1.พัฒนาควบคุมดูแล ติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง ระบบเค่รือข่ายสื่อสาร ระบบCCTV รวม...

บริษัท รุ่งเจริญจิ๋วเวลรี่ จำกัด
เงินเดือน 12-0-18,000
16 ก.ค. 62
15 . QC&QA Managerรับสมัครด่วน !
1.จัดทำคู่มือมาตรฐานคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิต และข้อกำหนด/Spec ของสินค้าเฉพาะรายการ 2.ดำเนินการฝึกอบรม QC และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3.วิเคราะห์ และระบุสาเหตุของ วัตถุดิบ/ชิ้นงาน/กระบวนการผลิต ที่ไม่เ...

Gems Pavilion Group Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
16 . Assistant Human Resource Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เป็นผู้ช่วยกรรมการบริหาร (ที่กำกับสายงานทรัพยากรบุคคล) 1.ประสานงานและช่วยเหลืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกฟังก์ชั่น 2.ประสานงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมคุณค่าร่วม...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
16 ก.ค. 62
17 . พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
1. ดูแลงานขาย / งานเช่า 2. ดูแลลูกค้าหลังการขาย / การเช่า

บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด
16 ก.ค. 62
18 . Brand Marketing Coordinator
•Assists Brand Manager in creatively planning and developing brand content for communicating via social media such as Facebook and Instagram and manages regular posts. •Creates and maintains websit...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.ค. 62
19 . Senior Business Application Supportรับสมัครด่วน !
1.Corporate Application & InHouse Software Application 2.Design Database & Program เช่นเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อออกแบบเมนูและหน้าเมนูต่างๆให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้และบริห...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง หรือประสบการณ์
16 ก.ค. 62
20 . แม่บ้าน / แม่ครัว
1.แม่บ้าน - ดูแลทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถู ประจำบ้านเจ้านาย หมายเหุต : มีอาหารและที่พักให้ 2.แม่ครัว -ปรุงอาหารอีสานได้ -ประจำร้านอาหาร ย่าน ถนนรัชดา ห้างฟอร์จูน(พระราม9) หมายเหตุ : พร้อมที...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือความสามารถ
16 ก.ค. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ