เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ 2.ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน 4.ตรวจตรา ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติ...

บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ