JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31,682 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Sales Coordinator (export department)
- Prepare export documents, for example, quotations, performa invoices, oustandings, etc. - Communicate with oversea clients via email and phone. Take care of them when they visit the company. - Coo...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 25,000
23 ส.ค. 62
22 . เซลล์เครดิตภาคกลางตอนบน
- ดูแลรับออเดอร์ลูกค้า ออกวิ่งดูแลลูกค้าต่างจังหวัด 22-23 วันต่อเดือน - เพิ่มร้านค้าใหม่ในเขตที่ได้รับมอบหมาย - มีเป้าหมายการขาย พร้อมรางวัลการขายและเก็บเงินประจำเดือน (sales and collection incentiv...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 + ค่าเบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่นและอื่นๆ
23 ส.ค. 62
23 . เซลล์โมเดิร์นเทรด modern trade sales executive
- มีประวัติการทำงานด้านโมเดิร์นเทรด 2 ปีขึ้นไป - ดูแลยอดขายจากลูกค้ากลุ่ม modern trade ให้เป็นไปตามเป้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการข...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 หรือตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
24 . Sale
-นำเสนอขายบริการทวงหนี้แก่ลูกค้า ให้ได้ยอดขายตามที่กำหนด -หาวิธีการนำเสนอบริการทวงหนี้ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น -ติดตามการเสนอบริการลูกค้า -ทำรายงานสรุปให้แก่หัวหน้างาน -งานอื่น ๆ ที...

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000+commission
23 ส.ค. 62
25 . Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบกำหนดแนวทาง วางกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด - วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเรื่องการเสพข้อมูล, Content ของกลุ่มเป้าหมาย - ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นบนโลกออน...

Zeeboon Bangkok Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
23 ส.ค. 62
26 . Graphic / Retoucherรับสมัครด่วน !
- รีทัช ตกแต่งรูปภาพ ภาพถ่าย ให้ได้รูปภาพที่เหมาะสม สวยงาม - ออกแบบ ใบปลิว งานโฆษณาตามสื่อต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - โปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางโซเชี่ยลตามนโยบายของบริษัท - ประสานงานกับแ...

Zeeboon Bangkok Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
23 ส.ค. 62
27 . Photographer รับสมัครด่วน !
Photographer - ถ่ายภาพนิ่งลูกค้าในสตูดิโอของบริษัทให้ได้รูปภาพที่เหมาะสม สวยงาม - รีทัช ตกแต่งรูปภาพ ให้ได้รูปภาพที่เหมาะสม สวยงาม - จัดไฟในสตูดิโอ และจัดการการโพสท่าต่างๆ ให้ลูกค้า - คว...

Zeeboon Bangkok Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
23 ส.ค. 62
28 . Make-up Costume Stylistรับสมัครด่วน !
Make-up&Costume Stylist - แต่งหน้าให้กับลูกค้าที่มาถ่ายรูปในสตูดิโอ ตามแบบที่บริษัทกำหนดหรือตามความเหมาะสมหรือความต้องการของลูกค้า - ทำผมตามทรงที่บริษัทกำหนดให้กับลูกค้า หรือทำผมทรงอื่นๆให้เข้...

Zeeboon Bangkok Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
23 ส.ค. 62
29 . Sales Engineer (Atemac)Urgently Required !
We are looking for a dynamic sales engineer to lead our ATEMAC Palletization division marketing a.) Pallet wrapping machine b.) Pallet changer c.) Pallet stacker etc. To understand our range of ATEMAC...

Thevaraya Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป +คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
23 ส.ค. 62
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและตรวจสอบการ)ฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้่มีประสิทธิภาพคล้อดคล้องกับ...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
31 . Service Engineer
1.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งใบเสนอราคา 2.จัดเตรียมบุคคลากร ยานพาหนะ อะไหล่ เครื่องมือและคู่มือให้พร้อมสำหรับให้บริการ 3.บริการ On Call Service โดยรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 4.บริการ...

Contrologic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
32 . ช่างเทคนิค (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม สอบเทียบ อุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Contrologic Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
33 . Sales Engineer (กรุงเทพฯ)
1.ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitt...

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
34 . วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด)
- ฝ่ายออกแบบและถอดแบบระบบ - ฝ่ายติดตั้งและทดสอบระบบ - ฝ่ายบริการและตรวจสอบระบบ

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
35 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
- ปฏิบัติงานในส่วนงานผลิต

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
36 . พนักงานQC / เจ้าหน้าที่ QE
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบงานกระบวนการผลิต - รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
23 ส.ค. 62
37 . ผู้ช่วยR&D (งานบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก)
- ออกแบบ/แก้ไข File งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันที่ผลิตอยู่ - วางกำหนดการและแผนการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย และทันเวลา - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ร...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
38 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO) ตามใบขอซื้อ (PR) - ประสานงาน การรับของ / การติดตั้ง ให้เป็นไปตามกำหนดนัดหมาย - ตรวจสอบ ติดตาม รับมอบงานหรือบริการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง รวมถึงตรวจสอบเอกสาร...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
39 . ช่างพิมพ์ กราเวียร์ / ช่างดราย / ช่างตัดทำซอง
- ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - ควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจเช็คความถูกต้องให้ตรงกับใบสั่งผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
40 . Warehouse Supervisor/ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า ควมคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า ดูแล และควบคุมการจัดเก็บสินค้าตามมาตรบานทีทกำหนดให้มีคุณภาพ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบขบวนการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าปลายทางอย...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 38,000
23 ส.ค. 62
 พบ 31,682 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ