JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
16 June 2019
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ไทยยูเนี่ยนถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานกว่า 46,000 ตำแหน่งทั่วโลก ตลอดเวลาเราทุ่มเทการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า และแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค (UN Global Compact) และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) รวมทั้งเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในปี 2557 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร และในปี 2558 ก็ได้ร่วมอยู่ในดัชนีเดียวกันเป็นปีที่สองด้วยคะแนนรวมที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 67% จากการดำเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Position : เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (Senior Supervisor)

Responsibilities
1.พัฒนาระบบโปรแกรม หรือแว๊บแอพพลิเคชั่น ขององค์กรตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อรองรับระบบโปรแกรม
3.ศึกษาหาความรู้ และเทคนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
4.สนับสนุน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5.รับผิดชอบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามกำหนด และกฏหมาย รวมถึงพันธะที่ต้องปฏิบัติ
6.ควบคุมให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
7.ฝึกอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเมินความเสี่ยง
8.ควบคุมการดำเนินการกิจกรรมไม่ให้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
9.สื่อสาร ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนได้เสีย
10.ทำความเข้าใจถึงนโยบายสิ่งแวดล้ม วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม หัวหน้าที่ชี้แจงให้พนักงานใต้บังคับบัญชาทราบ และเข้าใจ
11.สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยการปฏิบัติตาม PM, WI, S and FM

Job Location
85 หมู่ 4
Na Di,  Mueang Samut Sakhon,  Samut Sakhon
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
Qualifications
  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบโปรแกรม
  มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล
  มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  มีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
  มีความรู้ด้านระบบโปรแกรม ERP และระบบบัญชี
  มีทักษะพื้นฐานทางด้าน Developer Tool & Concept: SQL Server, VB6, Visual Source Safe, Cystal report, VB.Net, ASP or ASP.Net, Interface Programming Concept, OOP, Graphic Concept, COM+Programming, RDBMS Model Concept หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้
  พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณเอกสิทธิ์ สมศรียานุภาพ (เอก)
  Tel : 081-889-1664
  Email : thaiuniongroup_249@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : 85 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
How to Apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น.

 • Submit online application: www.thaiuniongroupcareer.com/register/en
  More vacancies visit: www.thaiuniongroupcareer.com/jobs/en
  Contact
  Talent Acquisition
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  72/1 ถ.เศรษฐกิจ 1  Tambon Tha Sai  Mueang Samut Sakhon
  Samut Sakhon  74000
  Tel : 034-816-500, 034-419-999
  Fax : 034-816-499
  Email : thaiuniongroup_249@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.thaiunion.com , www.thaiuniongroupcareer.com
  Job Code 1068026
  Position เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (Senior Supervisor)
  Categories Computer/IT/Programmer
  Subcategories Programmer
  Industry Food, Drink & Tobacco
  Salary ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
  Job Location 85 หมู่ 4
  Date Posted 16 June 2019
  Contact Talent Acquisition
  Click to view map
  View All Positions of This Company