JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )24 มิถุนายน 2562
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตโภคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
สวัสดิการ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ผลตอบแทน
-เงินเดือน
-ค่าล่วงเวลา
-Bonus
-Incentive (% น้ำตาล)
-การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ทุกปี)
สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน/บ้านพักระดับหัวหน้างาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดเครื่องแบบทำงาน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-เงินกู้ยืมบริษัทฯ
-เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ)
-การฝึกอบรมและพัฒนา
-การศึกษาดูงานนอกสถานที่
-รถรับส่งพนักงาน
-รถประจำตำแหน่ง (ตามลักษณะงาน)
-รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับขั้น-ซึ่งเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ)
-เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (สำหรับกลุ่มวิศวกรและหัวหน้าแผนกขึ้นไป)
-การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
ตำแหน่ง : Management Trainee

รายละเอียดของงาน
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organization Development
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
อัตรา เงินเดือน
10
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย / หญิง
  อายุ 22 - 26 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม (เครื่องกล , เคมี , ไฟฟ้า,อุตสาหการ) , เศรษฐศาสตร์ , บัญชีและการเงิน จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ , IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ,สุพรรณบุรี ,ชัยนาท,กาญจนบุรี,นครสวรรค์ หรือจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งใบสมัครงานทาง Email
-สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ขอ Resume เป็นภาษาไทย
ติดต่อ
คุณปัญญา ประสพ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
88 หมู่ที่ 12  ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี  61140
โทร : 056-596-717ต่อ119
แฟกซ์ : 056-596-711
Email : panya.pra_28@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : https://email.trrgroup.com
สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง
รหัสงาน 1042269
ชื่อตำแหน่งงาน Management Trainee
ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
ประเภทงานย่อย พนักงานชั่วคราว(Temporary)
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ลงประกาศ 24 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณปัญญา ประสพ
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้