JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)

รายละเอียดของงาน
- เพื่อประสานกับทีมงานอื่น เช่น บัญชี หรือ Marketing / Channel MKT เพื่อให้งานมี ความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบบริษัท
Execution
- ตรวจสอบใบขอซื้อ (Purchase Requisition) และ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำ เบียร์ เป็นต้น ประสานงานกับหน่วยงาน ฝ่ายขาย และติดตามการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทัน ตามวัน และเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบใบอนุมัติสั่งจ่าย (Approval Payment) ส่วนงบประมาณป้อมฯ/ช้างอินเตอร์ ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและติดตามเอกสารสั่งจ่ายส่งให้กับ หน่วยงานบัญชี ให้ทันตามกำหนดวันนัดชำระเงิน กับผู้ขาย
- ควบคุมรหัสงบประมาณโครงการ (External Order : EO) และตรวจสอบรายละเอียดการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ
- ระบุรหัสงบประมาณที่ได้รับการวางบิลจาก Supplier เพื่อสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
- ควบคุม Stock Premium Everton (การเบิก-การรับ) พร้อมสรุปรายการคงเหลือ
Monitoring
- ควบคุมและติดตามการลงทะเบียนใบเสนอราคา จากฝ่ายตลาดในแต่ละเดือน พร้อมสรุปรายการวาง บิล/รายการคงค้าง ที่ยังไม่ได้วางบิล

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
  มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  มีความกระตือรือร้น และมีมนษุย์สัมพันธ์ดี
  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา สามารถติดตามงานได้ทันกับเวลา
  มีความขยันและละเอียดรอบคอบ
  มีความซื่อสัตย์ สจุริต
  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณชลิตตา เดินสันเทียะ
  โทร : 02-785-5625
  Email : thaibev_435@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_435@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รหัสงาน 1005030
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)
ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ประเภทงานย่อย ประสานงานทั่วไป
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วันที่ลงประกาศ 18 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้