JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 กรกฎาคม 2562
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
“สุนทรียภาพแห่งการดูแลรักษา” ตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) และเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital)

โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562” ไปด้วยกัน

บริษัท  โรงพยาบาลเอกชล  จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว
• สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
• สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
• สวัสดิการจัดของเยี่ยมพนักงาน (เจ็บป่วย / คลอดบุตร)
• สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส)
• ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
• ปรับค่าตอบแทนประจำปี
• โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกบัญชี รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
1.มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายงานด้านบัญชี
2.จัดทำ ตรวจสอบ หรือสอบทานการนำเสนอ งบการเงินต่างๆ
3.จัดทำ และส่งผ่านข้อมูลทางออนไลน์ให้กับตลาดหลักทรัพย์
4.วางแผนภาษีอากรร่วมกับหัวหน้าแผนกบัญชี และจัดทำรวมถึงการคำนวณภาษี
5.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์คำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ
6.มีส่วนร่วมจัดทำแผนนโยบาย และแผนงานต่างๆ
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง
  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  มีประการณ์ด้านบัญชีอย่าน้อย 3 ปีขึ้นไป
  สามารถปิดงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตราฐานบัญชีและภาษีอากร
  ใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้
  หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชีในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วิธีการสมัคร
- สนใจสอบถามตำแหน่งงาน / ติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล 038-939-999 ต่อ 1220,1221
- สามารถสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี  20000
โทร : 038-939-999 ต่อ 1220,1221
Email : aikchol_19@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 1007556
ชื่อตำแหน่งงาน รองหัวหน้าแผนกบัญชี รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ 19 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้