JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
ตำแหน่ง : Chef de Partie ร้าน So asean สาขา CW Tower รัชดา

รายละเอียดของงาน
- สามารถทำอาหารได้ครบตามมาตรฐานมีคุณภาพ และรสชาตดี
- สามารถประกอบอาหารได้ตามสูตรที่กำหนดไว้
- สามารถคิดเมนูใหม่ๆเพื่อนำเสนอบริษัทได้
- สามารถประมาณการสั่งซื้อสินค้า เข้ามาขายได้อย่างเพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน
- สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารได้อย่างดี
- สามารถทราบชนิด ชื่อของวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหาร
- ดูแลรักษาคุณภาพของอาหารให้คงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ
- สามารถจดจำสูตรและวิธีการทำอาหารได้เป็นอย่างดี
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีหน้าที่ดูแล และบริหารงานแผนกครัว
- ควบคุมคุณภาพของอาหารที่จัด / ปรุงเสร็จ ให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนด ก่อนส่งออกมาเสริฟให้ลูกค้า
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานครัวให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามมาตรฐาน
- ควบคุมการใช้วัตถุดิบ ตามระบบ FIFO และให้เกิดความคุ้มค่า
- ควบคุมการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามวิธีการ
- ควบคุมการตรวจนับยอดคงเหลือ , การสั่ง และการรับวัตถุดิบ
- รับฟังนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ที่มีการปรับเปลี่ยน แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในแผนกทราบ
- อบรม ฝึกสอน และทวนสอบพนักงานภายในแผนกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการจดจำ
- รายงานเหตุการณ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
- ปฏิบัติหน้าที่ Checker
- จัดทำแผนวันหยุด / ลาของพนักงานครัว ประจำเดือน
- จัดทำแผนการทำกิจกรรมภายในแผนก ประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
- ตรวจสอบการการปฏิบัติ และลงบันทึก ในแบบฟอร์ม ของแต่ละตำแหน่ง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
  การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาหาร หรือเทียบเท่า
  ถ้าหากมีประสบการณ์งานครัวของโรงแรม หรือ ดูแลครัวมากกว่า 2 สาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเป็นกะได้ / ทำงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณประภากร กำลังมา
  โทร : 065-558-3315, Line: tewprapakorn
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_454@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รหัสงาน 1019964
ชื่อตำแหน่งงาน Chef de Partie ร้าน So asean สาขา CW Tower รัชดา
ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ
ประเภทงานย่อย กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน N/A
วันที่ลงประกาศ 18 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้