JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 สิงหาคม 2562
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sunshine International was established in 1992 on a simple principle: To work together as a family to make simple and nutritious food products that will put a smile on everyone’s face.

Our food products are made from the highest quality ingredients, which are supplied through our own farms and other local farms. All products are made in our 17,600 Sqm facility in Chanthaburi Province of Thailand, where it has quality local fruit farms in this great-growing region. The proximity to the local farms certainly ensure our products to have high freshness and quality at all time.

We pay attention to the environment as well as the food processing. At the production facility, we use green business practices in our manufacturing to minimize the carbon footprint. During the production process, we insist to keep food products as natural as possible. We use minimal processing to keep the product nutrients dense, even though our facility is a fully accredited GMP and ISO facility with the strictest international food standards.

Our state-of-the-art freeze drying facility can transform fresh fruits into fruit snacks with just 3% water inside, and also its original taste, vitamins and other nutrients. This is what we believe the most effective way to preserve fruits while not losing its natural and nutritional values and taste. All products are no artificial colors, flavors, and preservatives added, making them a great choice of keeping an active and healthy lifestyle.

We want you!บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ประกันสังคม
7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
9. โบนัสประจำปี
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน(Finance Officer)

รายละเอียดของงาน
บันทึกรายการโอนเงินจ่ายชำระหนี้ในระบบ Internet Banking ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
1.จัดทำรายการโอนเงินในระบบ Internet Banking ตามใบสำคัญจ่ายและใบรับวางบิลที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการแผนกบัญชี พร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจ
2.รวบรวมการขอใช้เงินสดประจำสัปดาห์จาก หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำการขอเพิ่มวงเงินสดย่อย
3.สอบทานลักษณะค่าใช้จ่าย วงเงินที่ขอ และผู้อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด ให้เป็นไปตามระเบียบการขอเบิกเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย
4.จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และติดตาม ทวงถาม ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดรองจ่ายภายในกำหนดเวลา 3 วันหลังจากรับเงินไป รวมถึงบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องและส่งให้ผู้มีอำนาจของแผนกบัญชีอนุมัติการบันทึก
5.กระทบยอดเงินทดรองจ่ายคงเหลือทุกสิ้นเดือน เพื่อทบทวนความถูกต้อง และติดตามรายการที่ยังไม่ได้เคลียร์นานผิดปกติ
6.ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากขายเงินสดหน้าโรงงาน และรวบรวมเงินนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท ภายในกำหนดเวลา
7.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในรายงานภาษีขาย VAT 7% ของสาขา กับสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ก่อนส่งแผนกบัญชีสำนักงานใหญ่เพื่อรวบรวมนำส่งสรรพากร
8.สรุปรายงานการเบิกเงินสดย่อย ที่ไม่มีการวางแผนการเเบิกเงินล่วงหน้า แยกแต่ละแผนก
9.กระทบยอดบัญชีแยกประเภทเงินสดย่อย, เงินฝากธนาคาร, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่าง, ทรัพย์สินทุกปรเภท และเงินกู้ยืมต่าง ๆ ประจำเดือน
10.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
313 ถนนสุขุมวิท
ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  อายุ 25-40 ปีขึ้นไป เพศชาย -หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี / สามารถทำงานวันเสาร์ได้
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จมีความสามารถในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Formula, Microsoft Office อาทิ Word, Excel, Power Point,โปรแกรม Internet Banking
  คล่องตัว ขยัน มีความซื่อสัตย์สุจริต
  มีความรับผิดชอบสูง
  ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม,WHT,VAT มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด,มาตรฐานการการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์,พื้นฐานการวางแผนและการบริหารการเงิน
  มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความรอบคอบ สุขภาพแข็งแรง
  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : นางปราชญา เสนาะสรรพ์
  โทร : 095-6851691 หรือ 088-227-2275
  Email : sunshine_59@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
 LINE ID : 0882272275

วิธีการสมัคร
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณชลณิษา, คุณปราชญา
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดถนนสุขุทวิท กม.313 เลขที่ 43/4 หมู่ 3  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร : 02-994-9970 (สำนักงานใหญ่), 039-367-473 (โรงงาน), 039-433-039, 088-227-2275 (โรงงานจังหวัดจันทบุรี)
แฟกซ์ : 02-994-9974 (สำนักงานใหญ่), 039-367-474 (โรงงาน)
Email : sunshine_59@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sunshine.co.th
 LINE ID : 0882272275

สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
รหัสงาน 1023082
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน(Finance Officer)
ประเภทงานหลัก งานการเงิน-ธนาคาร
ประเภทงานย่อย งานการเงิน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน 313 ถนนสุขุมวิท
วันที่ลงประกาศ 20 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณชลณิษา, คุณปราชญา
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้