JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 สิงหาคม 2562
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี้
1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
2. การสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี้ และต่อไป
บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม

  รายละเอียดของงาน
  • ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
  • ประสานงาน ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทคู่สัญญาต่างๆ
  • ควบคุม และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้คุ้มค่าสูงสุดต่อการลงทุน
  • ปรับปรุงภูมิทัศ ทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาลอย่างสวยงาม และประหยัด
  • ตรวจสอบการจัดตารางเวร ในแต่ละแผนก จัดหาอัตรากำลังทดแทน ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเคหกรรม และรายงานตัวชี้วัด ข้อร้องเรียน หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงงานของฝ่าย
  • พัฒนางานคุณภาพของฝ่ายเคหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล
  • ควบคุมค่าใช้จ่าย ภายในฝ่ายเคหกรรมให้เป็นไปตามความถูกต้อง และความเหมาะสม รวมทั้งการเบิกของใช้สิ้นเปลือง กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินงานได้ด้วยดี
  • ตรวจสอบความถูกต้อง สรุปรายงานประจำเดือนของฝ่ายเคหกรรม ก่อนส่งผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  1 อัตรา
  เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
    มีประสบการณ์งานโรงพยาบาล หรืองานโรงแรมเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
    มีบุคลิกเหมาะสม คล่องแคล่ว กริยามารยาทดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกโรงพยาบาลเป็นอย่างดี
    มีประสบการณ์ รู้จักวิธีทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ความรู้เรื่องสวน การตกแต่งสถานที่
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้
    จัดฝึกอบรมพนักงาน จัดอัตรากำลังให้เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน จัดประชุมพนักงานเดือนละครั้ง
    สามารถสรุปรายงานประจำเดือน การคิดต้นทุนปัญหาแนวทางแก้ไข การทำเครื่องชี้วัดของแผนกได้
    หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน Job Thai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ติดต่อ
  แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  345 ถนนเทพรัตน (ถ.บางนา-ตราด กม.3.5)  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร  10260
  โทร : 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-995-8335
  แฟกซ์ : - Line ID : 093-995-8335
  Email : thainakarin_145@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.thainakarin.co.th
  รหัสงาน 1028323
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
  ประเภทงานหลัก ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
  ประเภทงานย่อย อื่นๆ
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
  เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  วันที่ลงประกาศ 16 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้