JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )22 เมษายน 2562
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายคัตแบกแอสฟัลต์ แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวมถึง Joint sealer, Premix สำหรับงานถนนมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่น และมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
สวัสดิการ
• โบนัส
• เบี้ยขยัน
• ค่าล่วงเวลา
• ค่าคอมมิชชั่น
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• ค่าทันตกรรมพิเศษ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• วันหยุดพักผ่อน
• ท่องเที่ยวประจำปี
• วันหยุดนักขัตฤกษ์
• บ้านพักพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือมรณกรรม
• ดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก
• กิจกรรมและกีฬา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกผลิต

รายละเอียดของงาน
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ
- ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา
- กำกับ ดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบงานที่บริษัทฯ
กำหนดไว้
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานของหน่วยงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ตำบลโนนศิลา  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
15,000 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
  มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งประวัติของท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ส่งมาทาง E-mail
 • ติดต่อ
  คุณจุฑามาศ , คุณวรโชติ
  บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
  112 หมู่ 5  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง
  จังหวัดราชบุรี  70110
  โทร : 032-212-503-6, 081-517-0097จุฑามาศ,081-986-5561 วรโชติ
  แฟกซ์ : 032-.301000 , 032-243-985
  Email : zolaasphalt_86@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.zolaasphalt.co.th
  รหัสงาน 1033447
  ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกผลิต
  ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
  เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  สถานที่ปฏิบัติงาน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  วันที่ลงประกาศ 22 เมษายน 2562
  ติดต่อ คุณจุฑามาศ , คุณวรโชติ
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้