JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 มิถุนายน 2562
LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
We are a subsidiary company of Thai Union Frozen Products Public Company Limited. We are a manufacturer and exporter of surimi seafood under B.O.I. promotion and ISO 14001, ISO 9001 certified. We would like to recruit employees in many positions to expand our dynamic. We are seeking energetic persons to join us in the position of :
LUCKY UNION FOODS CO., LTD.
สวัสดิการ
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ของขวัญวันเกิด
- รถรับส่ง
- ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- ของขวัญปีใหม่ ฯลฯ
ตำแหน่ง : QC.Supervisor

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ
2.จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์
4.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้กับผู้บังคับบัญชา
5.ร่วมกำหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องของมาตรฐานสินค้า
6.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน
2 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ,เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  หากมีประสบการณ์ ด้านการควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตอาหาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  สามารถเข้ากะได้
  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการสมัคร
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายหรือ E-mail
  พร้อมประวัติหลักฐานการศึกษาและระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่ายมาที่ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์
 • ติดต่อ
  คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี
  LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  สำนักงานใหญ่สมุทรสาคร : 1/74-75 ถนนพระราม 2 หมู่ 2  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
  โทร : 034-490-009-12, ต่อ 333 – 335
  แฟกซ์ : 034-490-008
  Email : luckyunionfoods_11@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.surimiproducts.com
  รหัสงาน 1037352
  ชื่อตำแหน่งงาน QC.Supervisor
  ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
  เงินเดือน ตามตกลง
  สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  วันที่ลงประกาศ 14 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้