JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 กรกฎาคม 2562
บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนประเภทขวดนมและจุกนม ตราสินค้า "Pigeon" เปิดดำเนินงานกว่า 20 ปี

We are a leading manufacturer of baby products, a BOI promoted company, located on Theparak Road, Samutprakarn. Due to our expansion, we are urgently looking for suitable candidates for the position of :

สวัสดิการ
1.โบนัสตามผลประกอบการ
2.ค่าล่วงเวลา
3.ค่าอาหาร 700 บาท/เดือน
4.เบี้ยขยันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องผ่านทดลองงาน
5.รถรับ-ส่ง เส้นทางที่บริษัทกำหนด
6.ทำงานจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นเสาร์ที่กำหนดเป็นวันปฎิบัติงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.ค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้นอก) รวมค่าทำฟัน 6,000 บาท/ปี (หากไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมดสามารถโอนสิทธิ์ให้บิดา-มารดา หรือสามี/ภรรยา และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยต้องเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น และค่าทำฟันไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้)
9.ประกันสุขภาพหมู่ (กรณีคนไข้ใน) ประกอบด้วย
9.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 16,000 บาท/ครั้ง
9.2 ค่าผ่าตัด (ตามจริง) ไม่เกิน 22,000 บาท/ครั้ง
9.3 ค่าห้อง-ค่าอาหาร ไม่เกิน 1,300 บาท/วัน
9.4 ค่าห้อง ICU ไม่เกิน 2,600 บาท/วัน
9.5 อุบัติเหตุฉุกเฉิน 3,200 บาท/ครั้ง
10.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
11.เงินรางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% (หลังผ่านทดลองงาน)
13.ท่องเที่ยวกลางปี
14.จัดเลี้ยงปีใหม่
15.จับรางวัลของขวัญงานปีใหม่
16.ชุดยูนิฟอร์ม
17.การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ตำแหน่ง : Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย

1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material)
2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material)
3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน และขั้นตอนความปลอดภัย
4.ควบคุมและดูแลการรับเข้าของสินค้าสำเร็จรูป (Finish goods)
5.ควบคุมและดูแลการโหลดสินค้าสำเร็จรูปให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง
6.บริหารงานทางด้านระบบคุณภาพภายในคลังสินค้า
7.บริหารงานทางด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส, QCC, TPM, KAIZEN
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่ปฎิบัติงาน WHA ถนนคลองส่งน้ำ กม.4
ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
  มีความรู้เบื้องต้นในระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP
  ทักษะการประสานงานดี และมีทักษะการแก้ปัญหางานดี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel/PowerPoint
  มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  *สามารถทำงานวันเสาร์ 1 ครั้ง/เดือนได้
วิธีการสมัคร
- กดสมัครผ่าน jobthai (ต้องมีประวัติในระบบ)
- Email
- กรอกใบสมัครที่ป้อม รปภ.

หลักฐานการสมัคร
-วุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย 1 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
944 หมู่ 15  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ  10570
โทร : 02-313-1360
แฟกซ์ : 02-313-1361
Email : thaiPigeon_40@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
1.รถเมล์สาย 132
2.รถตู้สายเคหะบางพลี
3.รถตู้สายเทพารักษ์
4.รถสองแถวรอบเคหะบางพลี
รหัสงาน 1045491
ชื่อตำแหน่งงาน Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก งานขนส่ง-คลังสินค้า
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
สถานที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ปฎิบัติงาน WHA ถนนคลองส่งน้ำ กม.4
วันที่ลงประกาศ 17 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้