JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )10 มิถุนายน 2562
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.

Double A กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ .. จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน จากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษแบรนด์ 'Double A' อันเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เติบโตต่อเนื่อง และขยายสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจกระดาษ, กลุ่มธุรกิจต้นกระดาษ และต้นพลังงาน, กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน, กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจขนส่ง และงานบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีส่วนช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร


บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Company Limited
ตำแหน่ง : Operation Supervisor รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
- กำหนดและวางแผนการทำงานให้แก่ทีมงานในแต่ละวัน และตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท
- วางแผนการจัดรอบเรือ รอบรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการ
- ประสานงานกับฝ่ายเซลล์ก่อนขาย เช่น การยืนยัน การให้ข้อมูลต่างๆลูกค้า
- รับจองลูกค้า Day trip & Overnight ผ่านช่องทางต่างๆ
- การรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
- จัดทำเอกสารและสรุปreport เพื่อรายงานแก่หัวหน้างาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง/ชาย
  จบป.ตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  อายุไม่เกิน 40 ปี
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี(ในสายงานเกี่ยวกับ Reservation ,Booking,เช่ารถ,จัดเรือ)
  สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน(Microsoft)และอีเมล์ได้
  ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  โทร : 085-835-8740
  Email : doubleaco_228@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- ส่งใบสมัครทาง Email
ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกฯ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 หมู่ 2  ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี  25140
โทร : 085-835-2665 , 085-835-2025
แฟกซ์ : 037-208-850
Email : doubleaco_228@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : careers.doubleapaper.com
รหัสงาน 1047783
ชื่อตำแหน่งงาน Operation Supervisor รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว
ประเภทงานย่อย จองห้อง/จองตั๋ว/Tour Operations
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกฯ
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้