JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )22 เมษายน 2562
บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด
"บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด" ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป โดยมีสินค้าดังต่อไปนี้ ไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ไม้ประกอบพาเลท ไม้ประกอบลัง ฟืน ปีกไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อย
สวัสดิการ
-รับตู้รับส่งพนักงาน
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-โบนัสตามผลประเมินและผลประกอบการ
-ปรับเงินประจำปี
-ตรวจสุขภาพประจำปี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกควบคุมบอยเลอร์

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต นโยบายของบริษัทฯ
2. ควบคุม ดูแลและฝึกอบรมพนักงานในแผนก ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
3. ดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ เครื่องจักร / อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไร (Productivity up)
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นในกระบวนการผลิต (Control Cost down)
6. ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ (KPI)
7. วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต
8. สนับสนุนงานใหม่ที่เข้ามาทำการทดลอง เพื่อเพิ่มผลกำไร (New Model Trail)
9. จัดทำรายงานส่วนการผลิตของแต่ละเครื่องจักร เป็นประจำทุกเดือน
10. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
อัตรา
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 30-40 ปี
  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือมีประสบการณ์ด้านบอยเลอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์เกียวกับระบบบอยเลอร์
  มีภาวะความเป็นผู้นำและผ่านการอบรมภาวะความเป็นผู้นำ มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาได้ดี
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  ทำงานจันทร์-เสาร์
  สามารถพักที่บริษ้ทได้
วิธีการสมัคร
- E-mail
- สมัครทาง JobThai (Click Apply Now)
- ติดต่อที่บริษัท
ติดต่อ
คุณกัญญาภัทร วอนเมือง
บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด
100 หมู่4  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง  21100
โทร : 038-634-444 , 091-791-9297
แฟกซ์ : 038-634-555
Email : siamtimber_27@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.siamtimber.co.th/en/
รหัสงาน 1052044
ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกควบคุมบอยเลอร์
ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ
วันที่ลงประกาศ 22 เมษายน 2562
ติดต่อ คุณกัญญาภัทร วอนเมือง
คลิกเพื่อขยายแผนที่