JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 สิงหาคม 2562
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (องค์การเภสัชกรรมและบริษัทฯในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) เป็นผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อฉีดเข้าเส้น (น้ำเกลือ) และน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP, ISO9001, ISO/IEC 17025,ISO13485

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ไม่เคยละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ และให้ความสำคัญสูงที่สุดต่อการตรวจสอบคุณภาพของเวชภัณฑ์อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และสะดวกสบายต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความตั้งใจและความพยายามของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อคนไทย เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

" GHP ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนมนุษย์
มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า"

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม และชุดปฏิบัติงาน
- เบี้ยขยัน 300 - 600 บาทต่อเดือน
- ค่าครองชีพ 500 บาท
- ค่าอาหาร 30 บาท ต่อวัน
- ค่ากะขั้นต่ำ 50 บาท
- ค่าล่วงเวลาวันปกติ, ค่าทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาวันหยุด
- โบนัสประจำปี
- ปรับประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน, ญาติเสียชีวิต
- สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- พักร้อน 6 - 10 วัน
- ลากิจโดยได้ค่าจ้าง 10 วันต่อปี
- ลาบวช 30 วัน
- ลาคลอดบุตร 90 วัน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี น้ำกลั่น, น้ำยา ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจัดทำบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
2. ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี/กายภาพ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย/สินค้าสำเร็จรูป และบันทึกผล

3. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์และการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. ฝึกงาน / สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง
5. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ GMP,PIC/S ISO 9001 และ ISO/IEC 17025
6. ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อการปรับปรุงการทำงานและเป็นการพัฒนาตนเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  หญิง อายุไม่เกิน 23-30 ปี
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานควบคุมระบบคุณภาพ และ/หรือ การผลิต การควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 0-5 ปี
  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ Lab (เครื่องมือวัด/ทดสอบ)
  ความสามารถ อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft)
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณกาญจนา, คุณนิชาภา
  โทร : 02-073-0490-6 ต่อ 1002,1003,
  Email : ghp_90@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 LINE ID : 0983131836

วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

 • หมายเหตุ :
  1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย
  2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้
  - ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ)
  - ตรวจสารเสพติด(Amphetamine)
  - X-Ray ปอด
  - ฯลฯ
  ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกาญจนา
  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1
  โรงงาน 101/99 ถ.นวนคร 7  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี  12120
  โทร : 02-073-0490-6 ต่อ 1002, 1003
  แฟกซ์ : 02-072-4700, 02-073-0497-8
  Email : ghp_90@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.ghp.co.th
   LINE ID : 0983131836

  รหัสงาน 1053082
  ชื่อตำแหน่งงาน นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)
  ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
  ประเภทงานย่อย ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  วันที่ลงประกาศ 19 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกาญจนา
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้