JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 สิงหาคม 2562
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (องค์การเภสัชกรรมและบริษัทฯในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) เป็นผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อฉีดเข้าเส้น (น้ำเกลือ) และน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP, ISO9001, ISO/IEC 17025,ISO13485

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ไม่เคยละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ และให้ความสำคัญสูงที่สุดต่อการตรวจสอบคุณภาพของเวชภัณฑ์อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และสะดวกสบายต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความตั้งใจและความพยายามของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อคนไทย เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

" GHP ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนมนุษย์
มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า"

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม และชุดปฏิบัติงาน
- เบี้ยขยัน 300 - 600 บาทต่อเดือน
- ค่าครองชีพ 500 บาท
- ค่าอาหาร 30 บาท ต่อวัน
- ค่ากะขั้นต่ำ 50 บาท
- ค่าล่วงเวลาวันปกติ, ค่าทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาวันหยุด
- โบนัสประจำปี
- ปรับประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน, ญาติเสียชีวิต
- สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- พักร้อน 6 - 10 วัน
- ลากิจโดยได้ค่าจ้าง 10 วันต่อปี
- ลาบวช 30 วัน
- ลาคลอดบุตร 90 วัน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.ตรวจสอบและสั่งการในการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง
กับไฟฟ้า/ระบบควบคุมและอุปกรณ์วัด/เครื่องกล/
โยธา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดและเสนอแผนงานต่อ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่ออุปกรณ์และ
เครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด รวมทั้งควบคุม
ให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ดำเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องจักรมีเวลาในการ
หยุดเครื่องเนื่องจากเหตุขัดข้องน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์สาเหตุของเหตุขัดข้องทุกประการที่เกิดขึ้น
กับเครื่องจักร อุปกรณ์พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
และป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. โน้มน้าวใจให้บุคลากรซ่อมบำรุงมีความกลมเกลียว
มีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นทีม
5. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีความปลอดภัย
ในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย อายุ 25 - 38 ปี
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องมือวัด หรือที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับผู้จัดการ อย่างน้อย 1 - 3 ปี
  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความสามารถในการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
  มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
  มีความคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณยิ่งรัก, คุณกาญจนา
  โทร : 02-073-0490-6 ต่อ 1101,1002
  Email : ghp_92@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 LINE ID : 0983131836

วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

 • หมายเหตุ :
  1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย
  2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้
  - ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ)
  - ตรวจสารเสพติด(Amphetamine)
  - X-Ray ปอด
  - ฯลฯ
  ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกาญจนา
  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1
  โรงงาน 101/99 ถ.นวนคร 7  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี  12120
  โทร : 02-073-0490-6 ต่อ 1002, 1003
  แฟกซ์ : 02-072-4700, 02-073-0497-8
  Email : ghp_92@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.ghp.co.th
   LINE ID : 0983131836

  รหัสงาน 1055013
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง
  ประเภทงานหลัก วิศวกร
  ประเภทงานย่อย วิศวกรบำรุงรักษา
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
  เงินเดือน N/A
  สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1
  วันที่ลงประกาศ 19 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกาญจนา
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้