JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )25 มีนาคม 2562
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตโภคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
สวัสดิการ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ผลตอบแทน
-เงินเดือน
-ค่าล่วงเวลา
-Bonus
-Incentive (% น้ำตาล)
-การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ทุกปี)
สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน/บ้านพักระดับหัวหน้างาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดเครื่องแบบทำงาน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-เงินกู้ยืมบริษัทฯ
-เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ)
-การฝึกอบรมและพัฒนา
-การศึกษาดูงานนอกสถานที่
-รถรับส่งพนักงาน
-รถประจำตำแหน่ง (ตามลักษณะงาน)
-รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับขั้น-ซึ่งเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ)
-เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (สำหรับกลุ่มวิศวกรและหัวหน้าแผนกขึ้นไป)
-การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติงานด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.ดูแลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ Hardware, Software และระบบเครือข่ายภายในให้แก่ผู้ใช้งาน
3.สนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
4.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย / หญิง
  อายุ 24 ปีขึ้นไป
  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ระบบ Network และ application support, tester
  มีประสบการณ์ด้านการ Support การแก้ปัญหางานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานรวมถึงการใช้งานระบบเครือข่าย
  มีประสบการณ์ด้านระบบการทำงานของเครื่อง Server, Network, Web Application,ระบบ สำรองข้อมูล,ระบบกู้ข้อมูล และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
  มีความสามารถคิดวิเคราะห์และการจัดการเป็นระบบ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ
  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้แบบสร้างสรรค์
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งใบสมัครงานทาง Email
-สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ขอ Resume เป็นภาษาไทย
ติดต่อ
คุณปัญญา ประสพ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
88 หมู่ที่ 12  ตำบลทัพหลวง  อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี  61140
โทร : 056-596-717ต่อ119
แฟกซ์ : 056-596-711
Email : panya.pra_30@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : https://email.trrgroup.com
สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง
รหัสงาน 1059987
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
ประเภทงานย่อย Technical Support/Help Desk
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ลงประกาศ 25 มีนาคม 2562
ติดต่อ คุณปัญญา ประสพ
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้