JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 กันยายน 2562
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
และอื่นๆ
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน สาขาหัวหมาก

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
- ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาหัวหมาก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  จบ วุฒิ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
  มีประสบการณณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมาอย่างน้อย 1-2 ปี
  สามารถทำงาน 6 วันได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
  โทร : 091-119-3004
  Email : Thainamth_463@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที
- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ
- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล


พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร
สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
4. ประวัติย่อ (Resume)
- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่ 5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร  10210
โทร : 02-984-2000
Email : Thainamth_463@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.thainamthip.co.th
รหัสงาน 1061156
ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน สาขาหัวหมาก
ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
ประเภทงานย่อย ช่างซ่อมบำรุง
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาหัวหมาก
วันที่ลงประกาศ 18 กันยายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้