JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )12 มิถุนายน 2562
บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีฟาร์มอยู่ที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทมุ่งหวังจะทำฟาร์มผักและผลไม้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
ที่พักสำหรับพนักงานที่บ้านอยู่ไกล หรือต่างจังหวัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายบรรจุภัณฑ์/จัดส่ง

รายละเอียดของงาน
- จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท
- บริหาร ควบคุม ดูแล งานบุคคลและธุรการ
- บริหาร ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายขององค์กร
- บริหาร ควบคุม ดูแล งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์
- บริหาร ควบคุม ดูแล งานสโตร์วัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์
- บริหาร ควบคุุม ดูแล งานแพ็คบรรจุผลผลิต และ งานจัดส่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , เกษตรกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อวกับแรงานอย่างดี
  มีความรู้เรื่อง GMP HACPP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เคยบริหารงานระดับหัวหน้าแผนกในโรงงานอุตสหกรรมมาก่อน
  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ธุรการ สโตร์ จัดซื้อ หรือ โรงงาน โรงแพ็ค อย่างน้อย 10 ปี
  มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน
  สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
  มีความรู้พื้นฐาน Program Microsoft Office
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume ทางอีเมล์
- สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
88/8 หมู่ที่ 1  ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี  71220
โทร : 034-540-801-3 (สาขากาญจนบุรี)
Email : master-biotech_10@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.facebook.com/Master.nongree/
รหัสงาน 1067658
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายบรรจุภัณฑ์/จัดส่ง
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ลงประกาศ 12 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้