JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 มิถุนายน 2562
Thai Matsuura Co., Ltd.
We are Matsuura Group which our works are designing and making the Robot systems and automatic systems that used in many industrials.

The companies in the Matsuura Group are Matsuura Iron Works(Osaka,Japan), Mine Matsuura (Yamaguchi,Japan), and Thai Matsuura (Thailand)

We plan to move the manufacturing Robot system and automatic system which including Design, Production, Assembly, and sale from Japan (Mine Matsuura and Matsuura Iron) to Thailand (Thai Matsuura).

For this reason, we need a good team that full of enthusiasm , ability, need to deal with the challenging jobs which will join us to create a great future with the company.

สวัสดิการ
- Uniform
- Transportation (500 - 900)
- Allowance (300)
- Food (45 /day)
- work year (500 - 1500)
- Bonus
- and Other
ตำแหน่ง : Accounts Payable - Accounts Receivable รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
AP มีหน้าที่
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน เช่น
2.1 มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ต้องการให้จัดซื้อ
2.2 มีการเปรียบเทียบราคา, ประกวดราคา ตามระเบียบบริษัท
2.3 มีการเซ็นรับสินค้า/วัสดุ/บริการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.4 มีผู้อนุม้ติจ่ายเงินถูกต้องตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น
3. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน
3.1 จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due หรือกำหนด KPI เช่น ตรวจจ่ายภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 กรณีที่เป็นการจ่ายค่าบริการ, ขนส่ง, ค่าโฆษณา เป็นต้น
4. วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน
5. ให้ความรู้/พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบัญชี/ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายจ่าย, ภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
6. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

AR มีหน้าที่
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การออกใบกำกับภาษีขาย ให้ถูก Tax point
3. ควบคุม/ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ due, การติดตามทวงถามเมื่อพ้น due ฯลฯ
4. จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ให้ความรู้/พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบัญชี/ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายได้ เช่น มาตรฐานบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ , ลูกหนี้ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
6. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง cashflow ที่ต้อง plan

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
15,000-40,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
  มีความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัทณ์เครื่องกล
  ประสบการณ์ทำงาน(Experiences) : อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยงข้อง
  สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Ms.Office , Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ถ้ามีประสบการณ์งานด้าน Automation จะพิจรณาเป็นพิเศษ
  มีความกระตื้อรื้อร้น ในการทำงาน
  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
วิธีการสมัคร
 • Send your resume to E-mail
 • Contact office
 • Send resume by Fax
 • สมัครผ่าน Jobthai.com
 • ติดต่อ
  Personal Section : (Khun Siraphat)
  Thai Matsuura Co., Ltd.
  41/17 ม.6 ซอย พูลเจริญ ถ. บางนา-ตราด กม.16.5  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี
  จังหวัดสมุทรปราการ  10540
  โทร : 02-349-6612-3, 063-198-8445
  แฟกซ์ : 02-349-6614
  Email : thaimatsuura_15@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.matsuura-iron.co.jp
  รหัสงาน 1068542
  ชื่อตำแหน่งงาน Accounts Payable - Accounts Receivable รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก งานบัญชี
  ประเภทงานย่อย งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ
  เงินเดือน 15,000-40,000
  วันที่ลงประกาศ 14 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ Personal Section : (Khun Siraphat)
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้