JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 มิถุนายน 2562
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
24 Shopping บริษัทในกลุ่ม CP ALL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“ช้อปสนุก ทุกสิ่ง สะดวกจริง 24 ชม.”
สวัสดิการ
- โบนัส 4 ครั้งต่อปี
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลครับครัวพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- ปรับเงินเดือนประจำปี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของงาน
-ดําเนินการสรรหา จัดซื้อโปรแกรม/ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทํา Online Marketing และการดําเนินงานของธุกิจของบริษัทให้เหมาะสม

-เจรจาต่อรอง ประสานการทําสัญญากับคู่ค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบการให้บริการจากคู่ค้า ตามสัญญาการบริการดูแล และบํารุงรักษาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ดําเนินการประสานงาน ติดตามผลการสั่งซื้อ หรือ ต่ออายุ SSL และโดเมน หรือ Certificate ต่างๆ ให้ทันต่อการใช้งาน

-ดำเนินการพิจารณา ขออนุมัติสิทธิ์การใช้งาน File Sharing และระบบอื่นๆที่นอกเหนือจากสิทธิ์ตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนด และทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งานอย่างสม่ําเสมอ

-ร่วมกับทีม Security ของบริษัท ดําเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาการถูกคุกคามจากผู้ไม่พึงประสงค์ ติดตาม และวิเคราะห์ Incident ของระบบ IT

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารธาราสาทร
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
2
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 32 ปี
  ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้าน System Analyst อย่างน้อย 1-3 ปี
  ทักษะการคิดเชิงระบบ
  ทักษะในการคิดวิเคราะห์
  ทักษะการบริหารโครงการ
  กระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์
  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ได้ดี ( TOEIC 650 ขึ้นไป )
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน Email
- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณกิตติชัย เสริมสินสายทอง
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
119 อาคารธาราสาทร ชั้นที่ 9-10 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 02-071-4166
Email : 24shopping_02@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 1068769
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
ประเภทงานย่อย IT/Admin/Network Admin
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ค้าปลีก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารธาราสาทร
วันที่ลงประกาศ 17 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณกิตติชัย เสริมสินสายทอง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้