JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 สิงหาคม 2562
MAC MODERN DISTRIBUTION CO., LTD.
บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สมาร์ทวอทช์ กล้องติดรถยนต์ และอื่นๆ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
2. ประกันสังคม
3. ค่าล่วงเวลา
4. โบนัสประจำปี
5. ประกันสุขภาพ
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. พักร้อนประจำปี
8. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer

รายละเอียดของงาน
1. คัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานให้กับองค์กร รวมทั้งการสัมภาษณ์ก่อนนำเสนอต่อผู้บริหาร
2. ดูแลการว่าจ้างพนักงาน สวัสดิการ กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมายแรงงาน
3. ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์ของสำนักงาน
4. ประสานงานภายในด้านธุรการต่างๆ
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. จัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้ทันสมัย และมีทักษะเพิ่มเติมเหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง
7. จัดกิจกรรมในองค์กรเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน
8. ดูแลติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
แล้วแต่ประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่บุคลากร
  เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย การปฏิบัติงาน
  มีเมตตาธรรม มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
  จิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีในฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณนุชนก
  โทร : 087-673-0920
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านอีเมล
- สมัครผ่าน Jobthai
ติดต่อ
คุณเมย์ / ฝ่ายบุคคล
MAC MODERN DISTRIBUTION CO., LTD.
เลขที่ 1023 ห้อง 204 ชั้น 20 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ (Ms. Siam Tower)  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 02-105-4698 ต่อ 204, 081-792-1530
Email : recruitment.macmodern_06@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 1070429
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย พนักงานฝ่ายบุคคล
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ค้าปลีก
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
วันที่ลงประกาศ 14 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณเมย์ / ฝ่ายบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้