JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 กรกฎาคม 2562
บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด (SERMTANASUP LEASING CO.,LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งรถใหม่และมือสอง ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกว่า 25 ปี กำลังขยายธุรกิจ มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- คอมมิชชั่น
- ประกันสังคม
- ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- จัดเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี
3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
4. ตรวจสอบเงินสดย่อย
5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
6. จัดทำงบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด
7. จัดเตรียม ภ.ง.ด.50 และ 51 และต่างๆ
8. ตรวจสอบเอกสาร ดูแลระบบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบ สำนักงานบัญชีและสรรพากร
9. กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
10. ควบคุม และตรวจสอบการรับ จ่าย
11. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่างๆ
12. ควบคุมดูแล และจัดการด้านต้นทุนสินค้า
13. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
30,000 - 45,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
  เคยมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี (ด้านอสังหาริมทรัพย์ / เช่าซื้อ จะพิจารณาเป็น พิเศษ)
  เป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
  มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
  เคยประสานงานเจ้าหน้าที่สรรพากร
  มีความซื่อสัตย์
  มีความละเอียดรอบคอบ
  มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
  มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการสมัคร
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • ติดต่อ
  คุณธัญลักษณ์ (ฝ่ายบุคคล)
  บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
  99 ถนนเทศบาล1  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา
  จังหวัดชลบุรี  20110
  โทร : 086-3972660
  แฟกซ์ : 038-323-267
  Email : sermtanasup_15@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  รหัสงาน 1071170
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ประเภทงานหลัก งานบัญชี
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
  เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
  วันที่ลงประกาศ 19 กรกฎาคม 2562
  ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ (ฝ่ายบุคคล)
  คลิกเพื่อขยายแผนที่