JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 มิถุนายน 2562
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (MBK Group) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2536 พนักงานปัจจุบันมากกว่า 600คน ดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท
Vision (วิสัยทัศน์) : "บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
Mission (พันธกิจ) : "เสนอการให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ด้วยความรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ"
ภาระกิจหลัก : 1. เพิ่มช่องทางการหาลูกค้า
2. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
4. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พัฒนาระบบงาน บุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
- ค่าทันตกรรม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เครื่องแบบพนักงาน
- ซื้อรถจักรยานยนต์ดอกเบี้ยพิเศษ 1%
- ฟิสเนสพนักงาน
- แท็ปแล็ต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจใหม่ (ธุรกิจสินเชื่อ)

รายละเอียดของงาน
***โบนัสปีละ 2ครั้ง, สวัสดิการดีเวอร์***

พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

1. เก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค ในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
2. ศึกษา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน/อนาคต ของธุรกิจสินเชื่อบริษัทคู่ค้า
3. นำเสนอ / วิเคราะห์ต้นทุน / กำหนดเงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และภายใต้ กฏเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ
4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
5. ประเมินผล ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
Paradise Place
เขตประเวศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป (เศรษฐศาสตร์,สถิติ ฯลฯ)
  มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  มีทัศนคติดี
  มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเลิศ
  ใช้งาน Microsoft ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ Excel)
  ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
  โทร : 084-400-2270, 088-223-3662
  Email : t_leasing_82@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน E-mail
- สมัครผ่าน JobThai.com
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 59/5 อาคาร Paradise Place ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3B01 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร  10250
โทร : 02-832-2555 ต่อ 1506, 065-951-5400
Email : t_leasing_82@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.mbkgroup.co.th/en/business/finance/motorcycle-loan
ห้าง Paradise Place ศรีนครินทร์ ชั้น3
รหัสงาน 1078904
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจใหม่ (ธุรกิจสินเชื่อ)
ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )
ประเภทงานย่อย อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน Paradise Place
วันที่ลงประกาศ 17 มิถุนายน 2562
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้