JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 กรกฎาคม 2562
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
Welcome to MM Logistics Vision “ To be a leading service provider in the petroleum exploration and production industry.” Mission “ To be a regional total solutions provider in the petroleum exploration and production industry. ” We're believes strongly in the concept of global cooperation and in educating and stimulating Thai nationals to take part in this process and to give them the opportunity to equal, grow and prosper.

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินช่วยเหลือสวัสดิการพิเศษ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมงานสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : Maintenance Lead (ประจำสาขาระนอง)

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนควบคุมกระบวนการซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักร
2. ดำเนินการบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักรตามแผนที่วางไว้
3. รับงานแจ้งซ่อมจากพนักงานขับรถและพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องจักร
4. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมทัี้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
5. มอบหมายงานและควบคุมการปฎิบัติงานซ่อมบำรุงให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย
6. พิจารณาเลือกอู่ที่จะเข้าซ่อมกรณีต้องส่งซ่อมอู่นอก
7. ติดตามงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อให้เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด
8. ควบคุม ดูแลงานเอกสารซ่อมบำรุงเครื่องจักร และจัดทำรายงานสรุปงานซ่อมบำรุงรักษาในแต่ละวัน และบันทึกประวัติงานซ่อมบำรุงลงในระบบ Fleet link
9. ปฏิบัติงานตามระบบ ISO 9001, ISO 14001 และความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด
10. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงาน จ. - ส. เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  สามารถเดินทางไปขาสา ตามจัดหวัดอื่นๆ ได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- E-mail
ติดต่อ
คุณนภัสสร เพชรศิริรัตน์
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-680-5872
Email : mmllogis_46@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.mml.co.th
ตึกมณียาเซ็นเตอร์ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม ทางออกที่ 2 (สำนักงานใหญ่)
ตึกรสาทาวเวอร์ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีพหลโยธิน
รหัสงาน 1079956
ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance Lead (ประจำสาขาระนอง)
ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ขนส่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ลงประกาศ 19 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ คุณนภัสสร เพชรศิริรัตน์
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้